Collegium Civitas partnerem XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”!

Udostępnij strone

30.08.2021

Trwa XIII edycja konkursu „Innowator Mazowsza”! Innowacyjne Firmy i Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Wnioski konkursowe można składać do 7 września 2021 r.

O konkursie „Innowator Mazowsza”
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza. Łączna pula nagród to aż 113 000 zł.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.

Kategoria: Innowacyjna Firma
Zgłoś się, jeżeli:
– jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zarejestrowanym i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, po 1 stycznia 2015 roku;
– posiadasz innowacyjny produkt, usługę lub technologię firmy: wprowadzoną do codziennej praktyki biznesowej (po 1 stycznia 2018 roku) lub pozostającą przed etapem sprzedaży, w momencie, gdy pozyskano środki na komercjalizację.

Kategoria: Innowacyjny Naukowiec
Zgłoś się, jeżeli:
– jesteś naukowcem z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2017 r. stopniem doktora, a Twoja praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego;
– przedmiotem oceny zgłaszanej do konkursu pracy doktorskiej są innowacyjne rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej lub wysoce możliwe do wdrożenia.

Nabór wniosków trwa do 7 września 2021 r.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pomocą formularzy, dostępnych pod adresem: www.innowatormazowsza2021.pl
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Partnerami XIII edycji konkursu są: Agritech Hub sp. z o.o., Collegium Civitas, Fundacja Inkubator Technologiczny, Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Politechnika Warszawska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: https://innowatormazowsza2021.pl/