Collegium Civitas po raz kolejny w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy!

Udostępnij strone

22.06.2021

Collegium Civitas – prestiżowa, umiędzynarodowiona, świetnie przygotowująca do wymogów rynku pracy uczelnia po raz kolejny w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy!

 

Miło nam poinformować, że w 2021 r. po raz kolejny Collegium Civitas znalazło się w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy wśród uczelni niepublicznych!  Uczelnia zajęła 3. miejsce w kategoriach „Prestiż” i „Absolwenci na rynku pracy”, a kierunki Socjologia oraz Stosunki Międzynarodowe, uplasowały się kolejno na 1. oraz 4. miejscu wśród uczelni niepublicznych.

 

Wysokie wyniki w kryteriach szczegółowych rankingu

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy niezmiennie od dwudziestu dwóch lat dostarcza informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne). Przy ocenie brane są pod uwagę takie kryteria jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał akademicki, dydaktyczny i naukowy oraz umiędzynarodowienie.

Collegium Civitas zajęło wysokie 3. miejsce w kategorii „Prestiż” wśród uczelni niepublicznych w całej Polsce. Znakomitą pozycję w tym obszarze zapewnia naszej uczelni wysoka ocena uczelni przez kadrę akademicką rozumiana jako liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach).

Uczelnia znalazła się na podium również w kategorii „Absolwenci na rynku pracy”, w której zajęła 3. miejsce wśród uczelni niepublicznych! Podlegający ocenie w tej kategorii wskaźnik odzwierciedla pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – dane skupiają się na sytuacji zawodowej absolwentów w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Z kolei wysoką, 5. pozycję w kategorii „Umiędzynarodowienie studiów”, wśród publicznych i niepublicznych uczelni w całej Polsce, zawdzięczamy m.in. dużej liczbie wykładowców z renomowanych uniwersytetów światowych, wymianie studenckiej z uniwersytetami z całego świata oraz bogatej ofercie studiów w języku angielskim, cieszącej się popularnością wśród studentów polskich i zagranicznych.

W rankingu Najlepszych uczelni niepublicznych Collegium Civitas nieprzerwanie od początku istnienia rankingu plasuje się w pierwszej dziesiątce, w tym roku na 7. miejscu.

 

Świetne oceny kierunków studiów w Collegium Civitas

Socjologia oferowana w Collegium Civitas jest najlepszym takim kierunkiem dostępnym na uczelni niepublicznej – uzyskała 1. miejsce wg rankingu kierunków.

Stosunki międzynarodowe uplasowały się w 4. miejscu w grupie uczelni niepublicznych.

 

Ranking Perspektywy od lat dostarcza informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły wyższe: http://ranking.perspektywy.pl/2021/