Collegium Civitas podpisało porozumienie o współpracy z UNITAR

Udostępnij strone

25.06.2020

Collegium Civitas jest pierwszą polską uczelnią, która podpisała porozumienie z Instytutem ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR). Porozumienie określa zakres przyszłej współpracy, obejmującej m.in. szkolenia i programy studiów w dziedzinach, takich jak zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo międzynarodowe i praworządność.

Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR) jest wyspecjalizowaną agencją szkoleniową ONZ. Posiada mandat do rozwijania indywidualnego i instytucjonalnego potencjału w zakresie wdrażania Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przez inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe. W ramach UNITAR  Division for Peace (Wydział na rzecz Pokoju) wspiera (ponowne) tworzenie pokojowych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw (SDG 16) przez umożliwianie osobom i organizacjom wnoszenia znaczącego wkładu w trwały pokój.

Dzięki prawie 60-letniemu doświadczeniu, UNITAR dostarcza odpowiadające potrzebom, kreatywne i efektywne rozwiązania edukacyjne, starannie przygotowane dla krajów i społeczności wychodzących z konfliktów i stojących w obliczu konkretnych potrzeb rozwojowych. U podstaw podejścia UNITAR leży specjalna metodologia, która umożliwia tworzenie skutecznych i inspirujących przestrzeni, produktów i usług (online i stacjonarnych) przeznaczonych do prowadzenia nauczania na wysokim poziomie oraz współpracy, a także promuje uczestnictwo, dialog, lokalną własność i rozwój wiedzy w celu uzyskania zrównoważonego wpływu i zmian zachowań.

Formy przyszłej współpracy między UNITAR, Division for Peace i Collegium Civitas obejmują m.in. szkolenia oraz wspólne programy studiów, konferencje i publikacje. Zakres tematyczny obejmuje bezpieczeństwo międzynarodowe, praworządność dla budowania pokoju oraz zrównoważony rozwój.

Collegium Civitas jest nowoczesną niepubliczną uczelnią akademicką, założoną w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia oferuje programy w językach angielskim, polskim oraz dwujęzyczne polsko-angielskie na czterech głównych kierunkach: stosunki międzynarodowe, socjologia, zarządzanie oraz dziennikarstwo i nowe media, w tym ponad 20 magisterskich i licencjackich programów studiów w języku angielskim. Dzięki dużej liczbie wykładowców zagranicznych, ponad 100 partnerskim uniwersytetom na świecie i studentom z ponad 50 krajów, Collegium Civitas jest jednym z liderów umiędzynarodowienia. Podpisanie porozumienia z Instytutem ONZ do spraw Badań i Szkoleń jest kolejnym krokiem w umacnianiu wymiaru międzynarodowego w  Collegium Civitas.

Jednocześnie jako uczelnia odpowiedzialna społecznie Collegium Civitas włącza się aktywnie w działania mające na celu wdrażanie i popularyzację założeń Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. W 2019 r.  Collegium Civitas podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, współpracuje również z UN Global Compact, agendą ONZ działającą na rzecz zrównoważonego biznesu, a eksperci uczelni prowadzą badania dotyczące wielu obszarów ujętych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.