Collegium Civitas podpisało porozumienie o współpracy z wietnamskim Uniwersytetem Ekonomii i Biznesu

Udostępnij strone

29.07.2020

W lipcu 2020 Collegium Civitas i Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, będący częścią Narodowego Wietnamskiego Uniwersytetu w Hanoi (University of Economics and Business-Vietnam National University) podpisały porozumienie o współpracy akademickiej i badawczej. Dokument otwiera drogę do wspólnych inicjatyw, w tym programu podwójnego dyplomu.

Porozumienie określa zakres przyszłej współpracy, która obejmuje: możliwości wymiany studentów, pracowników administracyjnych i naukowych, rozwój i promocję współpracy naukowej, rozwój programu podwójnego dyplomu i programów szkoleniowych, a także organizację wspólnych sympozjów i konferencji naukowych.

Uniwersytet Ekonomii i Biznesu (VNU-UEB), będący częścią Narodowego Wietnamskiego Uniwersytetu w Hanoi (VNU), powstał 6 marca 2007 roku, a wywodzi się z Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Hanoi utworzonego w 1974 roku.  VNU-UEB nieustannie dąży do poprawy jakości kształcenia, badań naukowych i innych usług edukacyjnych. UEB jest znana jako młoda i dynamiczna uczelnia posiadająca wizję strategiczną i silną determinacją w dążeniu do międzynarodowych standardów, której pozycja i prestiż stale się umacnia.

Collegium Civitas jest nowoczesną niepubliczną uczelnią akademicką, założoną w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii Nauk. Collegium Civitas oferuje programy studiów w języku angielskim, polskim oraz dwujęzyczne polsko-angielskie na czterech głównych kierunkach: stosunki międzynarodowe, socjologia, zarządzanie oraz dziennikarstwo i nowe media, w tym ponad 20 magisterskich i licencjackich programów w języku angielskim. Dzięki dużej liczbie wykładowców z renomowanych uczelni, studentom z ponad 50 krajów, licznym projektom realizowanym we współpracy z uczelniami z całego świata, a także szerokiemu zakresowi studiów w języku angielskim, Collegium Civitas jest jednym z liderów umiędzynarodowienia. Uczelnia podpisała porozumienia partnerskie z ponad 100 uniwersytetami na całym świecie. Podpisanie porozumienia z VNU-UEB jest kolejnym krokiem w umacnianiu wymiaru międzynarodowego w Collegium Civitas.