Collegium Civitas przyjęte do grona sygnatariuszy Magna Charta Universitatum

Udostępnij strone

08.04.2022

Collegium Civitas zostało przyjęte do grona Magna Charta Observatory (MCU2020), czyli prestiżowego stowarzyszenia uczelni, które łączą wspólne wartości wyrażone w deklaracji Magna Charta Universitatum.

Ceremonia podpisania umowy przez Collegium Civitas odbędzie się 16 września 2022 roku w Bolonii (Włochy), podczas dwudniowych obchodów rocznicy utworzenia Magna Charta Universitatum.

Magna Charta Universitatum to dokument, który po raz pierwszy został podpisany 18 września 1998 roku przez przedstawicieli 388 uczelni, w 900. rocznicę powstania Uniwersytetu Bolońskiego. Zawiera on zasady mówiące o tym, jak zachować swego rodzaju wolność akademicką, autonomię oraz daje wskazówki dotyczące zarządzania uczelnią i rozumienia roli uniwersytetów w przyszłości.

W 2018 roku powstała wielonarodowa grupa, której zadaniem było dokonanie przeglądu Magna Charta Universitatum w kontekście zmian, jakie zaszły od 1988 roku na uniwersytetach i w środowiskach, w których funkcjonują. Wyniki ich analiz zostały przyjęte przez Radę Zarządzającą MCO w lipcu 2020 roku.

Nowe MCU (MCO) nie usuwa niczego z pierwotnych fundamentalnych wartości, do których uniwersytety się zobowiązały, stara się także odpowiadać na współczesne wyzwania i obawy. W swoim wydźwięku uznaje, że dążenie do podstawowych wartości jest samo w sobie cenne, tak jak ich faktyczne osiąganie, które w praktyce jest ciągłym wyzwaniem. Uznaje bardziej globalną naturę tego, co robią uniwersytety oraz szerszy zakres lokalnych obowiązków, które na nich spoczywają.

Obserwatorium Magna Charta jest stowarzyszeniem sygnatariuszy, niezależnym m.in. od organizacji politycznych i innych grup interesów. Uczelnie, będące sygnatariuszami – poprzez swoich rektorów, prezydentów i prorektorów, którzy działają w imieniu swoich instytucji – są związane zobowiązaniem do przestrzegania zasad Magna Charta Universitatum. Obserwatorium podejmuje działania, aby zapewnić integralność pracy intelektualnej i naukowej w instytucjach i społeczeństwie, wzmacniając w ten sposób zaufanie w relacjach między uczelniami a ich społecznościami, zarówno lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, jak i globalnymi.

Więcej informacji o Magna Charta Universitatum: http://www.magna-charta.org