Collegium Civitas uczelnią liderów zmian

Udostępnij strone

02.12.2019

Miło nam poinformować, że Collegium Civitas otrzymało prestiżowy certyfikat Journey to Changemaker przyznawany przez międzynarodową organizację Ashoka. W ten sposób, jako druga uczelnia w Polsce, dołączyliśmy do największej sieci przedsiębiorczych oraz zaangażowanych społecznie uczelni, zrzeszającej ponad 65 jednostek naukowych i edukacyjnych z całego świata.

Collegium Civitas jest uczelnią kształcącą przyszłych liderów życia publicznego w Polsce i poza jej granicami. Aby robić to na najwyższym poziomie, sami także nieustannie się zmieniamy i doskonalimy. Dlatego też w grudniu 2018 r. rozpoczęliśmy proces certyfikacji Journey to Changemaker Certificate dla Kierunku Zarządzanie, który przeprowadziła Ashoka Poland.

J2CC adresowany jest do uczelni ukierunkowanych na kształcenie w wymiarze globalnym, otwartych na synergiczną współpracę z pozostałymi członkami sieci oraz działających na rzecz zapewniania najwyższych standardów edukacyjnych, które z kolei znajdują odzwierciedlenie w praktycznych dokonaniach ich absolwentów. Takie podejście jest nie tylko bliskie wartościom oraz wizji naszej uczelni, ale nade wszystko codziennej praktyce naszego działania.

Bycie członkiem globalnej sieci organizacji to także wymierne korzyści w zakresie współpracy z partnerami Ashoka z całego świata, dostęp do zasobów organizacji oraz możliwość rozwoju kariery dla absolwentów Collegium Civitas w firmach rozumiejących potrzebę poprawy jakości i wprowadzania pozytywnych zmian.

„Pozytywny rezultat procesu certyfikacji pozwolił nam dołączyć do grona uczelni z całego świata zrzeszonych wokół idei #MillionsofChangemakers. Chcemy pokazać naszym studentom możliwości i obszary, dzięki którym mogą wpływać na pozytywne zmiany w świecie, oraz wyposażyć ich w niezbędne kompetencje w tym zakresie, czyli tzw. changemaker skills.” – mówi prof. Małgorzata Baran, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas.

Uroczyste przekazanie certyfikatu i podpisanie umowy licencyjnej zaplanowane jest 12 grudnia 2019 r. w siedzibie Collegium Civitas.

Proces akredytacji został sfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Akredytacje Zagraniczne.

Więcej informacji o Ashoka U i akredytacji Journey to Changemaker na stronie www: http://ashoka-cee.org/poland/