Collegium Civitas uzyskało Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

Udostępnij strone

15.01.2021

Z satysfakcją informujemy, że nasz wniosek o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) w kolejnej edycji programu na lata 2021-2027 został bardzo pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską (Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego). Nasza aplikacja została w oficjalnej decyzji oceniona jako znakomita („excellent application”).
 

Collegium Civitas będzie w pełni uczestniczyć w nowym programie Erasmus+, co pozwoli nam realizować projekty mobilności edukacyjnej studentów i pracowników naszej uczelni oraz projekty współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk z uczelniami partnerskimi.
 

Udział w programie Erasmus+ jest jednym z fundamentów umiędzynarodowienia naszej uczelni i naszym celem strategicznym jest zwiększanie możliwości udziału w Erasmus+ dla naszych studentów, a także dalszy rozwój projektów z uczelniami partnerskimi.
 

Za przygotowanie wniosku o kartę ECHE odpowiadał Dział Współpracy i Promocji Międzynarodowej, w którym można uzyskać wszelkie informacje na temat uczestnictwa w programie Erasmus+: international@civitas.edu.pl
 

Więcej informacji: www.civitas.edu.pl/en/erasmus