Collegium Civitas w International Association of Universities

Udostępnij strone

24.05.2021

Collegium Civitas zostało członkiem International Association of Universities (IAU). Założone w 1950 roku pod auspicjami UNESCO Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów jest wiodącym globalnym stowarzyszeniem instytucji i organizacji szkolnictwa wyższego z całego świata.

„Collegium Civitas stawia na umiędzynarodowienie, a członkostwo w IAU jest dla nas naturalną drogą dalszego rozwoju.” – mówi dr Katarzyna Maniszewska, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas. IAU zrzesza członków z ponad 130 krajów w celu nie tylko wspólnego namysłu i wypracowywania rekomendacji dla decydentów, ale i konkretnych działań dotyczących wspólnych priorytetów.

„IAU to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych globalnych stowarzyszeń uczelni wyższych, utworzone 71 lat temu pod auspicjami UNESCO. Wartości, które reprezentuje, są w pełni zgodne z misją Collegium Civitas.” – wyjaśnia dr K. Maniszewska.

IAU działa jako globalny głos szkolnictwa wyższego przy UNESCO oraz stanowi forum dla liderów instytucji i stowarzyszeń. IAU jest oficjalnym partnerem UNESCO (status stowarzyszony) i otrzymało specjalny status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Organizacja współpracuje również z Radą Europy.

Ambicją IAU jest umocnienie jego roli jako najbardziej reprezentatywnego i wpływowego światowego stowarzyszenia instytucji szkolnictwa wyższego. Działania organizacji obejmują m.in.: ekspertyzy i analizę trendów, publikacje i serwisy internetowe, usługi doradcze, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wydarzeń oraz reprezentowanie uczelni wyższych w międzynarodowych instytucjach.

Collegium Civitas jest pierwszą polską uczelnią, która nawiązała współpracę z Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) i właśnie uruchomiła wspólny program studiów magisterskich Strategic Peace and Conflict Studies. Współpracuje również z UN Global Compact Polska, agendą ONZ działającą na rzecz zrównoważonego biznesu, m.in. poprzez realizację wspólnych projektów, a także współpracę akademicką – eksperci UN Global Compact Polska prowadzą zajęcia w Collegium Civitas. W 2019 roku uczelnia  dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Collegium Civitas jest jednym z liderów internacjonalizacji z ponad 100 uczelniami partnerskimi, licznymi projektami międzynarodowymi, ponad 20 programami studiów w języku angielskim i studentami z całego świata – obecnie wśród studentów Collegium Civitas reprezentowanych jest 68 krajów.

Więcej informacji o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwersytetów: https://www.iau-aiu.net