Dr dr Roland Zarzycki powołany na przedstawiciela Polskiej Unii Edukacyjnej w The European Federation of Education Employers

Udostępnij strone

17.03.2022

Dr dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, został powołany na stanowisko przedstawiciela Polskiej Unii Edukacyjnej w The European Federation of Education Employers (EFEE).

 

The European Federation of Education Employers (EFEE) to organizacja założona w 2009 roku, która reprezentuje interesy pracodawców ze strategicznego i bardzo zróżnicowanego europejskiego rynku edukacyjnego. Obejmuje swoim działaniami również różne stowarzyszenia, uczelnie wyższe i organy administracji rządowej i publicznej zajmujące się edukacją. Misją EFEE jest poprawa jakości nauczania i zarządzania szkołami, poprzez europejską współpracę i dialog. EFEE działa w imieniu swoich członków jako oficjalny partner w dialogu z instytucjami UE.

Cele The European Federation of Education Employers to m.in.:

  • podnoszenie świadomości i zwiększanie zaangażowania w sprawy polityki europejskiej,
  • wywieranie wpływu na politykę europejską,
  • dialog ze związkami zawodowymi,
  • tworzenie sieci współpracy i bycie głosem naszych członków na poziomie UE.

EFEE dąży do reprezentowania całego zróżnicowanego sektora edukacji i jest uznawane przez Komisję Europejską za oficjalnego europejskiego partnera społecznego w procesie konsultacji politycznych. EFEE ułatwia także dostęp do wielu sieci, międzynarodowych projektów i funduszy. Pozwala to na cenną wymianę informacji i najlepszych praktyk między organizacjami członkowskimi.

 

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją zrzeszającą na szczeblu krajowym pracodawców działających w sektorze edukacji i nauki. Podstawowym celem działalności PUE jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej pracodawców wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Zadaniem PUE jest również kształtowanie wysokich standardów działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i naukowej, realizowanej przez podmioty działające w sferze edukacji i nauki. Unia jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation of Education Employers – EFEE).

 

Więcej informacji:
https://www.pue.edu.pl/o-nas
https://educationemployers.eu