Dr hab. Michał Szostak nowym Prorektorem ds. Naukowych w Collegium Civitas

Udostępnij strone

25.04.2024

Z przyjemnością informujemy o powołaniu dr hab. Michała Szostaka, prof. CC, na stanowisko Prorektora ds. Naukowych w Collegium Civitas. Profesor Szostak pełni również funkcję Kierownika Instytutu Zarządzania w Collegium Civitas.

Działania profesora Szostaka na stanowisku Prorektora ds. Naukowych będą kontynuacją aktywności zainicjowanych przez ustępującą Prorektor, dr Katarzynę Iwińską. Profesor Michał Szostak będzie także współpracował z kierownictwem Instytutów, Centrów Badawczych Collegium Civitas oraz Rady Naukowej Dyscyplin przy wsparciu Działu Wsparcia Działalności Naukowej.

Nowemu Prorektorowi gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji wszystkich działań, mających na celu rozwój działalności naukowo-badawczej.

Jednocześnie  dziękujemy dr Katarzynie Iwińskiej za zaangażowanie w rozwój działalności naukowej Collegium Civitas w ramach prac projektowych, publikacyjnych, Instytutowych i administracyjnych, w ciągu ostatnich 11 lat. Zadania Pani Prorektor, związane z tworzeniem silnych zespołów badawczych i prowadzeniem naszej uczelni do statusu akademickiego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, były kluczowe dla sukcesów osiąganych przez CC oraz pracowników naukowo-badawczych. Wprowadzone przez dr Iwińską zmiany organizacyjne, w tym powołanie Rady Naukowej Dyscyplin oraz opracowanie nowych regulaminów, z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju naszego ośrodka akademickiego. Jej praca i determinacja w budowaniu i rozwijaniu działalności naukowej są inspiracją dla całej społeczności Collegium Civitas.