Dr Katarzyna Iwińska w Radzie Ekspertów i Ekspertek Klimatycznej Bazy Wiedzy

Udostępnij strone

16.11.2022

Klimatyczna Baza Wiedzy to ogólnodostępne, darmowe narzędzie online, zawierające aktualne i rzetelne źródła informacji na tematy związane ze zmianą klimatu. Projekt wspierają eksperci i ekspertki z ponad 10 wiodących organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich zajmujących się kwestiami dezinformacji i zmiany klimatu.

 

Baza służyć będzie szeroko rozumianym liderom opinii, dziennikarzom, naukowcom, politykom, ale też każdemu, kto chce wiedzieć i rozumieć więcej na temat zmiany klimatu. Jest zbiorem zweryfikowanych raportów i publikacji dotyczących klimatu, które opatrzone zostały krótkim komentarzem, ułatwiającym zrozumienie często niełatwych w odbiorze naukowych treści.

Głównym celem, jaki przyświecał powstaniu Klimatycznej Bazy Wiedzy, było zwiększanie świadomości na temat zmiany klimatu oraz walka z dezinformacją i denializmem klimatycznym. W wyniku pracy ekspertów powstało darmowe narzędzie online, zawierające aktualne i zweryfikowane źródła informacji na tematy związane ze zmianą klimatu. Raporty oraz inne publikacje każdorazowo sprawdzane są przez profesjonalną redakcję, a także – w miarę możliwości – opatrzone komentarzem, który streszcza zawartość, przekładając ją na prostszy, codzienny język.

Klimatyczna Baza Wiedzy powstała z inicjatywy Purpose Climate Lab (PCL), które od czterech lat inicjuje w Polsce projekty mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców oraz liderów opinii w zakresie zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, czy dezinformacji klimatycznej. Projekt finansowo wspiera firma Orange Polska.

W funkcjonowaniu bazy wiedzy o klimacie kluczowa jest bezstronność, odpowiednie zaplecze naukowe oraz profesjonalizm, które umożliwią jej właściwe działanie. Gwarantem tego jest Rada Ekspertów i Ekspertek, w skład której wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki kluczowych organizacji pozarządowych i podmiotów akademickich w Polsce, w tym także przedstawicielka naszej Uczelni, dr Katarzyna Iwińska, prorektorka ds. badań naukowych Collegium Civitas.

„W Collegium Civitas realizujemy projekty, które mają na celu podniesienie wiedzy o idei zrównoważonego rozwoju, jak i usprawniania komunikacji w zakresie zmian klimatycznych. Ponieważ słowo „klimat” jest w potocznym rozumieniu pojęciem dość abstrakcyjnym, tak więc kwestia zmian klimatycznych – również ze względu na złożoność tego procesu, bo chodzi o ocieplenie globalnych temperatur, zmiany wzorców pogodowych/sezonów,  topnienie lodowców i  podnoszenie poziomu mórz – jest trudna do zrozumienia. Uważamy, że warto współpracować, aby lepiej o tych procesach informować i rzetelnie komunikować w przejrzysty dla zwykłych ludzi sposób. Warto również wskazywać, jakie działania zarówno z poziomu mikro (jednostek), jak i makro (organizacji, instytucji) mają szczególne znaczenie.” – mówi dr Iwińska.

Do tej pory zaproszenie do Rady Ekspertów i Ekspertek Klimatycznej Bazy Wiedzy przyjęli: Ewa Chodkiewicz (WWF), Małgorzata Hajto (Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy), dr Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas), dr Jakub Jędrak (Polski Alarm Smogowy), dr Aleksandra Kardaś (Nauka o klimacie), Lidia Kołucka (Forum Energii), dr Magdalena Kozłowska (Polski Alarm Smogowy), dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska (Climate Strategies Poland), Weronika Michalak (Heal Polska), Mirosław Proppé (WWF), Hubert Różyk (Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych), dr Michał Smoleń (Instrat), dr Paulina Sobiesiak-Penszko (Instytut Spraw Publicznych), dr hab. inż. Izabela Sówka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej), dr inż. Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy), Aleksy Szymkiewicz (Stowarzyszenie Demagog), Klaudia Wojciechowska (Forum Energii).

Nad zawartością Bazy pracuje Redakcja, w skład której wchodzą Barbara Rogala, dziennikarka zajmująca się problematyką związaną ze zmianami klimatu oraz Marcin Osuch, biolog Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz popularyzator nauki w ramach podcastu Faceci w Kitlach.

Jak podkreśla dr Katarzyna Iwińska „Bardzo cieszymy się, że możemy wziąć udział w tym projekcie. Zwłaszcza, że Collegium Civitas już od kilku lat angażuje się w projekty prośrodowiskowe. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się tzw. zielone programy studiów oferowane przez Collegium Civitas, jak na przykład podyplomowe studia Green Accademy czy MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną. Prowadzimy także szereg inicjatyw naukowo-badawczych mających na celu lepsze poznanie i wspieranie proekologicznych zachowań konsumenckich.”

Dr Iwińska dodaje także, że „nasz udział w Radzie Klimatycznej Bazy Wiedzy jest również działaniem związanym z naszą społeczną odpowiedzialnością uczelni i misją pracy na rzecz dobra wspólnego.”

 

Klimatyczna Baza Wiedzy dostępna jest pod adresem: http://www.klimatycznabazawiedzy.org/.
W tej chwili znajduje się tam ponad 60 raportów.

Klimatyczna Baza Wiedzy dostępna jest także na Facebooku https://www.facebook.com/KlimatycznaBazaWiedzy