Dr Paulina Piasecka w Radzie Naukowej półrocznika „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”

Udostępnij strone

30.03.2022

Dr Paulina Piasecka, Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas została zaproszona do Rady Naukowej półrocznika „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”, wydawanego przez ABW. Wśród recenzentów naukowych czasopisma jest także dr Katarzyna Maniszewska, ekspertka CBnT i prorektor ds. współpracy z zagranicą w CC.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe, poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Ma za zadanie łączyć świat akademicki z przedstawicielami instytucji i służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem naukowym zamieszczanych artykułów czuwa rada naukowa oraz recenzenci krajowi i recenzenci z afiliacją zagraniczną.

T-SAP będzie indeksowane w bazach: Index Copernicus Journal Master List, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

https://www.ejournals.eu/Terroryzm