E-learning działa! – podsumowanie semestru nauki online w Collegium Civitas

Udostępnij strone

13.08.2020

Od 26 marca zajęcia w Collegium Civitas były realizowane wyłącznie metodą e-learningową. Jesteśmy również w pełni gotowi do prowadzenia zajęć w formule stacjonarnej, online, jak i hybrydowej w nowym roku akademickim. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce już teraz skłaniamy się – w trosce o zdrowie studentów i pracowników – do realizacji zajęć w formule online także w pierwszym semestrze nadchodzącego roku.

Proces kształcenia online udało się wdrożyć zgodnie z planem i przygotowanymi założeniami w ciągu zaledwie dwóch tygodni. – Była to decyzja strategiczna. Na podstawie dostępnych danych prognozowaliśmy możliwe scenariusze i zdecydowaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie przeniesienie wszystkich zajęć do świata wirtualnego. Dlatego na dwa tygodnie całkowicie zamknęliśmy uczelnię i zawiesiliśmy realizację zajęć, aby jak najlepiej przygotować się do przejścia na nauczanie online. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że ten wdrażany w wyjątkowych warunkach proces przebiegł pomyślnie i mimo że zadanie nie należało do łatwych i nie uniknęliśmy drobnych trudności, pełny cykl programowy zaplanowany na semestr letni został z sukcesem zrealizowany. Zajęcia z okresu dwutygodniowej przerwy zostały zaś odrobione w czerwcu – mówi prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, dr dr Roland Zarzycki.
 

CC online z perspektywy studentów i wykładowców
Jak zauważa dr Paulina Piasecka, wykładowczyni m.in. na specjalnościach Cyberbezpieczeństwo, Kryminologia i International Security Studies w Collegium Civitas: – XXI w. zaskoczył nas wieloma kryzysami. Stał się jednak także okazją do nauczenia się czegoś nowego i do wypracowania nowych sposobów współpracy. I my, i nasi studenci tworzymy Collegium Civitas XXI w.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z naszymi wykładowcami, którzy opowiadają, jak z ich perspektywy wyglądało przejście na kształcenie całkowicie online:

Wykładowcy Collegium Civitas podsumowują rok akademicki 2019/2020

 

Również nasi studenci wykazali się dużym zrozumieniem, a organizacje studenckie aktywnie wspierały kolegów i władze uczelni w cyfrowej transformacji. Przykładem może być działalność Komisji Stypendialnej, która w tym trudnym okresie rozdysponowała 180 tys. zł środków w ramach zapomóg dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Z inicjatywy Centrum Karier zorganizowano pomoc psychologiczną i doradczą dla studentów, którzy potrzebowali wsparcia lub znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej. Pomocy udzielali wykładowcy Collegium Civitas z obszaru psychologii i coachingu. Odpowiedzieliśmy także na potrzeby studentów w zakresie realizacji praktyk, m.in. uruchamiając dla studentów Zarządzania branżowe symulacje biznesowe. Pozwoliły one sprawdzić umiejętności przedsiębiorcze i przywódcze online, a przy okazji dały możliwość zrealizowania wymaganych programem studiów praktyk.
To, z czego jesteśmy znani, czyli wysoki poziom umiędzynarodowienia, stanowiło w kontekście pandemii COVID-19 także swoiste wyzwanie ze względu na związane z przejściem na e-learning trudności logistyczne (dostęp do sieci, różnice w strefach czasowych). Również na tym polu proces wdrażania e-learningu przebiegł jednak pomyślnie. To ważne, bo odsetek studentów zagranicznych w Collegium Civitas to obecnie prawie 30% wszystkich studentów – na naszej uczelni zdobywają wiedzę młodzi ludzie z ponad 50 krajów.
 

Studenci Collegium Civitas podsumowują rok akademicki 2019/2020

 

Bardzo satysfakcjonujące są również wyniki cyklicznego Badania ewaluacyjnego zajęć dydaktycznych w Collegium Civitas (realizowanego na koniec każdego semestru), oceniającego każde z prawie 500 zajęć realizowanych na uczelni w bieżącym semestrze. – Mimo zmiany trybu nauczania na online średnia ocena zajęć dydaktycznych i wykładowców utrzymała się na zeszłorocznym, bardzo wysokim poziomie – 86% (na skali od 0% do 100%), co jest dla nas wyraźnym sygnałem, że formuła online się sprawdziła i studenci nie odczuli jakościowej różnicy w realizacji zajęć – mówi prorektor ds. studenckich Collegium Civitas, dr Paweł Maranowski. W ankiecie wzięli udział niemal wszyscy studenci Collegium Civitas, oceniając każde zajęcia, które realizowali w programie studiów. Co więcej, 92% ankietowanych studentów oceniło pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze) sposób, w jaki Collegium Civitas poradziło sobie z przejściem na nauczanie zdalne – wynika z cyklicznych badań satysfakcji studentów, przeprowadzanych w uczelni co roku.

Również sami dydaktycy pozytywnie ocenili proces przejścia na kształcenie online mimo trudnych okoliczności i napiętych terminarzy działania. – Zbadaliśmy, jak proces wdrożenia e-learningu oceniają wykładowcy Collegium Civitas i tu także uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki – średnia to 4,63 ocen pozytywnych (w skali 1-5). Dydaktycy docenili także wsparcie, które otrzymali w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że 100% zajęć miało swoich indywidualnych opiekunów w zespole administracyjnym uczelni, którzy technicznie nadzorowali przebieg zajęć online. W rekordowym tempie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy także wiele grupowych i indywidualnych szkoleń, po polsku i po angielsku. Co tydzień odbywały się też on-line’owe E-rozmowy o e-learningu, w których aktywnie uczestniczyli chętni dydaktycy, wymieniając się doświadczeniami i dobrymi praktykami – podsumowuje dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas.

 

#CConline w liczbach
Od 26 marca zajęcia w Collegium Civitas były realizowane wyłącznie metodą e-learningową z wykorzystaniem zestawu narzędzi i systemów informatycznych zapewniających bezproblemową realizację zajęć online oraz odpowiednie procedury i bezpieczeństwo obiegu danych. Zajęcia z wykorzystaniem jednego z trzech narzędzi – Wirtualna Uczelnia, spersonalizowana platforma e-learningowa Moodle, platforma Microsoft Teams – przeprowadziło z powodzeniem prawie 300 wykładowców Collegium Civitas!

Obostrzenia związane z pandemią były na pewno wyzwaniem, ale dostrzegliśmy w nich także szansę na przyśpieszenie pewnych procesów, które już i tak działy się w uczelni. Nasi wykładowcy przygotowywali się do nauczania zdalnego od dawna, m.in. w ramach projektu unijnego „Uczelnia 4.0. – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas” – mówi rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek. – Jako uczelnia kształcąca przyszłych liderów życia publicznego, uczymy naszych studentów zarządzać ryzykiem i postrzegać zmiany jako szansę. To zobowiązuje również nas do ciągłego doskonalenia się w tym zakresie – dodaje.

Łącznie na studiach I i II stopnia w Collegium Civitas odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, realizowane w małych grupach. Całkowicie online odbywały się też zjazdy studiów podyplomowych – łącznie było to 1046 jednostek zajęciowych.

Również proces obron prac licencjackich i magisterskich przebiegał płynnie, mimo że w innej formule – całkowicie online z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. Pierwsze dwie obrony odbyły się już 17 kwietnia, a w kolejnych tygodniach obroniło się ponad 100 studentów na studiach polsko- i anglojęzycznych. To oznacza, że z sukcesem obroniło się już ponad 77% studentów, którzy złożyli prace dyplomowe.