Eksperci Collegium Civitas z gościnnymi wykładami na zagranicznych uczelniach – ERASMUS+

Udostępnij strone

20.12.2022

W dniach 28 listopada – 1 grudnia dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, odwiedził – w ramach programu Erasmus+ Teaching Mobility – Abat Oliba CEU University w Barcelonie.

Podczas wizyty dr Zarzycki zrealizował różne zajęcia, w tym krótkie wprowadzenie do krytycznego myślenia, a także warsztaty z socjologii tożsamości, które spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów z Barcelony. Prorektor poprowadził również seminarium na temat zarządzania uczelnią, w którym uczestniczyli pracownicy Abat Oliba, co zaowocowało ciekawymi dyskusjami i wymianą doświadczeń w tym zakresie.

Abat Oliba CEU University został utworzony przez Fundację San Pablo CEU w 1973 roku, we współpracy z Uniwersytetem Barcelońskim. Dziś ta prestiżowa, niepubliczna instytucja, zajmuje pierwsze miejsce wśród prywatnych uniwersytetów w Hiszpanii pod względem wpływu publikacji w Young University Ranking 2022, prowadzonym przez Times Higher Education. Kształci w zakresie komunikacji, prawa i nauk politycznych, edukacji, biznesu i ekonomii, nauk humanistycznych i psychologii.

Dr Zarzycki był także gościem prorektora ds. dydaktycznych i zapewnienia jakości, dr Swena Seebacha. Podczas rozmów okazało się, że istnieje ogromny potencjał współpracy obu uczelni zarówno w obszarze instytucjonalnym, dydaktycznym, jak i naukowym. Dr Seebach jest autorem niezwykle interesującej książki „Love and Society; Special Social Forms and the Master Emotion”, wydanej przez Routledge w 2017 roku, którą polecamy wszystkim studentom socjologii Collegium Civitas (i nie tylko!).

Co ciekawe, Abat Oliba CEU to uczelnia dość podobna do Collegium Civitas pod względem wielkości, formy i profilu kształcenia. Jak podkreśla dr Zarzycki: „Wizyta, choć krótka, była niezwykle efektywna i przygotowała grunt pod dalszą owocną współpracę, co po raz kolejny dowodzi, jak fantastycznym i ważnym programem jest Erasmus+.”

Natomiast dr Monika Nowicka odwiedziła na początku tego semestru Uniwersytet Jana Amosa Komensky’ego w Pradze, gdzie wygłosiła cykl wykładów na temat zagadnień migracyjnych we współczesnej Polsce. Dr Nowicka odbyła również spotkanie z dr Jiri Viskiem z Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Dr Visek jest koordynatorem ds. studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus +. Z uwagi na fakt, że  zarówno Collegium Civitas, jak i Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego są instytucjami niepublicznymi, spotkanie dotyczyło pozycji takich jednostek akademickich w systemach edukacyjnych Polski i Czech. Dr Nowicka omówiła także udział w programie Erasmus+ i korzyści, jakie daje on studentom i wykładowcom, ale też wyzwania organizacyjne, jakie może stawiać. Przedyskutowane zostały również doświadczenia związane z niespodziewaną i szybką zmianą w kierunku nauczania online.

Jak podsumowała swoją wizytę dr Nowicka: „Wyjazd do uczelni, która w wielu aspektach jest porównywalna z Collegium Civitas, był bardzo ważny. Mogliśmy porównać nasze doświadczenia i wymienić się dobrymi praktykami, które wykorzystujemy w codziennej pracy”.