„Elita sądownictwa w III RP na początku procesu przemian i destabilizacji” – nowa książka dr. Pawła Maranowskiego

Udostępnij strone

08.02.2022

Polecamy lekturę najnowszej książki dr. Pawła Maranowskiego „Elita sądownictwa w III RP na początku procesu przemian i destabilizacji”
 

Paweł Maranowski jest doktorem nauk o polityce, socjologiem, wykładowcą i pracownikiem naukowym w Instytucie Socjologii Collegium Civitas oraz prorektorem ds. studenckich Collegium Civitas. W swojej najnowszej książce podejmuje temat autonomii, roli i zasobów polskiej elity sądownictwa u progu zmian wywołanych przez nową elitę polityczną, wybraną w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 r. Analiza przeprowadzona została na trzech poziomach: państwa i jego instytucji, elit oraz ich relacji z innymi elitami, a także działań jednostek będących przedstawicielami tych elit.
 

Empiryczna weryfikacja informacji przedstawionych w książce „Elita sądownictwa w III RP na początku procesu przemian i destabilizacji” opierała się na socjologicznych badaniach terenowych zrealizowanych z wykorzystaniem techniki wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami najwyższych instytucji sądowych w Polsce: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Podejście to nadało książce charakter interdyscyplinarny: refleksji metodologicznej i teoretycznej towarzyszą liczne nawiązanie do socjologii polityki oraz prawa.
 

Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Collegium Civitas w ramach serii wydawniczej: Studia i analizy Collegium Civitas. Jest to seria monografii naukowych autorstwa naukowców będących wykładowcami CC lub zawodowo związanymi z Uczelnią. Podejmują one szeroko rozumiane zagadnienia społeczno-polityczne, będąc wnikliwymi przyczynkami do wiedzy o naszej codzienności. Teksty publikowane w tej serii mają charakter raportów z badań, analiz, ekspertyz, materiałów pokonferencyjnych lub są efektem prac badawczych prowadzonych w Collegium przez pracowników naukowo-dydaktycznych.
 

Książka jest dostępna w całości bezpłatnie na licencji CC BY-SA 4.0: Elita sądownictwa w III RP na początku procesu przemian i destabilizacji (pdf)