„(Europe’s) Migrations and the Media” – międzynarodowa konferencja podsumowująca rezultaty projektu MAD

Udostępnij strone

06.06.2022

21 czerwca w Londynie odbędzie się konferencja zamykająca projekt poświęcony analizie dyskursu medialnego migrantów w wybranych krajach europejskich. Zachęcamy do udziału online!

Podczas organizowanej przez Department of Media and Communications London School of Economics and Political Science (LSE), Collegium Civitas oraz Polis (LSE) konferencji „(Europe’s) Migrations and the Media”, wystąpią badacze i praktycy, których działania analityczne skupiają się na dyskursie medialnym na temat migrantów i uchodźców.

W ostatnim czasie Europa dwukrotnie mierzyła się z wyzwaniem migracyjnym: podczas tzw. kryzysu uchodźczego zapoczątkowanego w 2015 r., oraz obecnie, w wyniku agresji Rosji na terytorium Ukrainy. Nasilony napływ ludności znalazł odbicie w mediach polskich, brytyjskich, ukraińskich, czeskich i albańskich, które niejednokrotnie podsycały antyuchodźcze i antyimigracyjne nastroje w społeczeństwie, dopatrując się w przybyszach zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast „dyskurs zagrożenia” był w dużej mierze nieobecny w relacjach o wojnie w Ukrainie i uchodźcach z tego kraju.

Dlaczego Europejczycy czasem podchodzą do uchodźców z wrogością, a innym razem witają ich z otwartością? Co kieruje postawami Europejczyków wobec przymusowej migracji? Jaka jest rola mediów w tworzeniu wiedzy na temat migracji?

Podczas konferencji postaramy się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób za pomocą języka oraz materiałów graficznych kreowany jest obraz uchodźców i migrantów?
  • Gdzie przebiega granica pomiędzy inkluzją i wykluczeniem w europejskich politykach migracyjnych i dyskursie medialnym? Do jakich celów wykorzystywany jest ten dyskurs?
  • Co kształtuje europejską politykę migracyjną? W jaki sposób tworzy się narrację na temat granic?
  • Jak imigranci i uchodźcy używają mediów do komunikowania się z ludźmi w podobnej sytuacji?

Konferencja odbędzie się 21 czerwca 2022, w godz. 11:00-18:00 (10:00-17:00 czasu brytyjskiego) w trybie hybrydowym. W celu uczestnictwa online prosimy o wcześniejszą rejestrację przez formularz.

Wydarzenie odbywa się w ramach międzynarodowego projektu badawczego Migranci. Analiza dyskursu medialnego na temat migrantów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Albanii i Republice Czeskiej” (MAD), który jest realizowany w Collegium Civitas pod kierownictwem dr. Marka Troszyńskiego, w partnerstwie z London School of Economics and Political Science (UK), Uniwersytetem im. Masaryka w Brnie (Czechy), Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), Uniwersytetem w Tiranie (Albania) oraz Kosovo Center of Diplomacy . Więcej o MAD. Zachęcamy także do lektury kolekcji artykułów prezentujących rezultaty projektu: https://www.nature.com/collections/cjecbhffic

Konferencja jest finansowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (projekt numer PPI/APM/2018/1/00019).

 

 

Program konferencji

(w j. angielskim; według czasu brytyjskiego GMT+1)

 

PANEL 1 (10:00-11:30): The real and mediated lives of refugees

The communicative architecture of the wartime border: Control, hope and solidarity; Myria Georgiou, London School of Economics, UK & Marek Troszyński, Collegium Civitas, Poland.

Smartphones as personal digital archives? Recentring migrant authority as curating and storytelling subjects; Koen Leurs, Utrecht University, the Netherlands.

Images of Ukrainian refugees in Ukraine: statuses, interpretations, values; Anna Taschenko and Ludmila Iuzva, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

PANEL 2 (12:00-13:00) Europe’s dangerous borders: an academic perspective

The colour line and the externalization of borders; Pierluigi Musaro, University of Bologna.

The forgotten asylum seekers at the Polish-Belarussian border; Magda El-Ghamari, Collegium Civitas.

PANEL 3 (13:30-15:00): Europe’s dangerous borders: through the eyes of practitioners

Refugees and people on the move: health needs; Apostolos Veizis, Executive Director INTERSOS, Greece.

Two borders, two standards of refugee protection in Poland. Experience in organizing humanitarian aid; Anna Dabrowska, Director, Homo Faber, Warsaw.

From Criminalising Asylum Seekers to Expulsions to Rwanda: The UK’s Externalisation and Anti-Refugee Policies; Dr Emilie McDonnell, UK Advocacy and Communications Coordinator, Human Rights Watch.

PANEL 4 (15:50-17:00) Media and the construction of cultural borders

A Great Divide: Polish media discourse on migration; Marek Troszyński & Magdalena El-Ghamari, Collegium Civitas, Poland.

Albanian media discourse on three refugee crises:  Syria, Afghanistan, and Ukraine in comparative perspective; Elona Dhëmbo & Erka Çaro, University of Tirana, Albania.

Migration trends in Kosovo: the rising brain drain phenomena; Labinot Hajdari & Judita Krasniqi; Kosovo Center of Diplomacy, Kosovo.

Racism and historical amnesia in the British media coverage of migration; Eva Polonska, LSE.