HIVE – nowe centrum badawcze w Collegium Civitas

Udostępnij strone

26.05.2020

Systems Collective Design Lab (HIVE) to otwarta przestrzeń badawcza w ramach Collegium Civitas wykorzystująca synergię płynącą z zaangażowania osób o odmiennym doświadczeniu i zróżnicowanych celach. Poprzez kolektywne modelowanie systemów środowiska człowieka, m.in. w sferze społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i technologicznej, przyczyniamy się do wprowadzania zmian skierowanych na jego zrównoważony rozwój.

Systems Collective Design Lab (HIVE) prowadzi badania podstawowe i stosowane, na poziomie krajowym i międzynarodowym, w celu zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w systemach złożonych i optymalizacji działań.

Zespół HIVE to grupa międzyuczelnianych ekspertów zaangażowanych od wielu lat w rozwój myślenia systemowego. Kierownikiem HIVE jest dr Krzysztof Kasianiuk, wykładowca Collegium Civitas, politolog i socjolog, specjalizujący się w metodologii badań społecznych.

 

Cel i obszary badawcze

Jak możemy przeczytać na stronie nowego centrum: „W ramach HIVE wzmacniamy ludzi w przekształcaniu systemów w celu wypracowania ścieżki zrównoważonego rozwoju. Pomagamy naszym partnerom działać w obliczu złożoności ich środowiska. Współpracujemy z przedstawicielami różnych sektorów, w tym organizacji pozarządowych, sektora publicznego i przedsiębiorstw w szerokim sensie. Sednem naszej pracy jest zmiana zachowań, systemów, modeli mentalnych i operacyjnych poprzez praktykę systemową (systems practice), projektowanie zorientowane na człowieka, innowacje oparte na współpracy i partnerstwo z udziałem wielu zainteresowanych stron”.

 

Systemowe podejście do kształcenia

W ramach HIVE rozwijane będzie podejście systemowe na dwóch poziomach: filozofii i teorii systemowej oraz metodologii systemowej. HIVE wspiera także wszystkich zainteresowanych w poznawaniu podstaw myślenia systemowego, w zakresie teoretycznym, metodologicznym i technologicznym, m.in. poprzez:

  • pokazywanie studentom i słuchaczom studiów podyplomowych, jak mogą wykorzystać myślenie systemowe i modelowanie podczas swoich studiów i po ich zakończeniu;
  • włączanie studentów studiów magisterskich w prowadzone w HIVE projekty badawcze;
  • pomaganie dydaktykom w opracowywaniu modułów obejmujących myślenie systemowe, a promotorom prac dyplomowych w przygotowywaniu koncepcji prac wykorzystujących modelowanie systemowe.

 

Współpraca

Nowe centrum badawcze zaprasza do wspólnego działania wszystkich, którzy chcą pogłębiać wiedzę o systemach środowiska człowieka, m.in. badaczy z różnych dyscyplin, analityków, konsultantów, decydentów, managerów, coachów, liderów oraz z wielu sektorów i środowisk, w tym naukowego, obywatelskiego, biznesowego, społecznego, administracyjnego.

 

Więcej informacji: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/hive-systems-collective-design-lab