II konkurs dla maturzystów w ramach Młodego Concilium Civitas

Udostępnij strone

19.01.2021

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do udziału w konkursie na esej, artykuł lub reportaż pt. „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?”. Na laureatów czekają m.in. indeksy Collegium Civitas.

 

Młode Concilium to realizowana przez Fundację Collegium Civitas inicjatywa członków Concilium Civitas. Celem Młodego Concilium jest bardziej aktywne włączenie młodego pokolenia do udziału w debacie o sprawach publicznych i naszej przyszłości. W 2020 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu dla maturzystów na esej, reportaż lub artykuł na temat „Ja, Polska, Europa, świat – 2040”.

 

W tym roku organizatorzy konkursu zapraszają maturzystów do zmierzenia się z tematem Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?”. Temat ten należy rozumieć szeroko jako pokazanie ugruntowanych w obserwacjach i wiedzy o świecie współczesnym osobistych oczekiwań, nadziei, obaw, wizji, prognoz osób z pokolenia wkraczającego w dorosłość oraz wynikających z nich indywidualnych strategii życiowych. Prace mogą dotyczyć dowolnie wybranego istotnego aspektu lub wybranych aspektów przyszłości, ale powinny uwzględniać szerszy realistyczny kontekst przyczyn i konsekwencji przyszłych stanów rzeczy.

 

Tekst może być napisany w formie: eseju, artykułu lub reportażu z przyszłości. Praca konkursowa powinna składać się z 6-12 tys. znaków, wliczając ewentualne przypisy i bibliografię.

 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas maturalnych, którzy 12 lipca 2021 roku będą mieli ukończone 18 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2021 r.

Termin nadsyłania prac: 7 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do 31 maja 2021 r.

 

Konkurs „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?” organizowany jest przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas, przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Autorzy stu najwyżej ocenionych prac konkursowych zostaną zaproszeni do współpracy z Ambasadą Concilium Civitas złożoną ze studentów Collegium Civitas i tworzących Młode Concilium laureatów konkursu – grupą utrzymującą stały kontakt z członkami i organizującą bieżące działanie Concilium Civitas.

 

20 najlepszych prac wskazanych przez jury konkursowe zostanie umieszczonych w Almanachu Młodego Concilium 2022, który ukaże się nakładem Fundacji Collegium Civitas.

 

Autorzy 10 najlepszych prac wskazanych przez Grand Jury otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zwolnienia z czesnego w uczelniach partnerskich lub nagród finansowych ufundowanych przez Fundację

Collegium Civitas.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie: http://conciliumcivitas.pl/konkurs-dla-maturzystow-2021/

 

 

Jacek Żakowski, pomysłodawca Concilium Civitas i kierownik Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów w Collegium Civitas, do maturzystów i nauczycieli o II edycji wielkiego konkursu

 

Concilium Civitas – wspólnota polskich profesorów nauk społecznych pracujących na zagranicznych uniwersytetach – i ZNP ogłaszają drugą edycję konkursu dla maturzystów. Tegoroczny temat wynika z niepokoju, który wszyscy przeżywamy od roku: jak pandemia zmieni świat? Jak będzie wyglądało nasze życie? Czy po pokonaniu wirusa rzeczywistość będzie lepsza, czy gorsza?

Nikt nie wie, jak będzie. Ale każdy jakoś to sobie wyobraża. Od tych wyobrażeń w bardzo dużym stopniu zależy, co się stanie. A osoby wkraczające w dorosłość z pewnością inaczej sobie tę przyszłość wyobrażają, niż ludzie mający za sobą wiele lat życia i pracy naukowej. Dlatego chcemy rozmawiać o naszej przyszłości przekraczając mury tworzone przez pokoleniowe różnice.

 

Opowiedzcie nam przyszłość! 

Po raz drugi prosimy o to polskich maturzystów, bo bardzo nam zależy, żebyśmy się lepiej rozumieli. Zwłaszcza teraz, kiedy szok wywołany pandemią tworzy wyjątkowe zagrożenia i szanse.

 

Dołączcie do nas! 

Także w tym roku laureatów konkursu zaprosimy do Młodego Concilium. Wspólnie lepiej zrozumiemy ten świat i łatwiej nam będzie sprawić, żeby stał się lepszy.

 

Pomóżcie naprawić świat!

W  tym konkursie nie chodzi tylko o nagrody, choć są one atrakcyjne. Chodzi o to, żeby wiedzę i doświadczenie wybitnych profesorów czołowych uczelni świata wesprzeć świeżym spojrzeniem wkraczającej w dorosłość generacji.

Zaproszenie skierowane jest do tych, którzy na koniec obecnego roku szkolnego będą zdawać maturę, ale o pomoc prosimy nauczycieli. Wy najlepiej znacie swoich uczniów. Wiecie, którzy z nich szczególnie interesują się sprawami publicznymi. Zachęćcie ich, by biorąc udział w konkursie podzielili się swoimi wyobrażeniami z innymi. W zamian otrzymają możliwość osobistego rozwoju w bezpośredniej relacji z ludźmi, którzy o świecie wiedzą wszystko, co można wiedzieć.