IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego z patronatem honorowym Collegium Civitas

Udostępnij strone

23.05.2022

Collegium Civitas objęło patronatem honorowym IX Konferencją Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, która odbędzie się w dniach 1- 3 czerwca 2022 r. w Zakopanem. To jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych środowisk medycznych.

Podczas konferencji, wykłady: „Implikacje ustawy „antyterrorystycznej” w ujęciu praktycznym – funkcjonowanie SOR a ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym” oraz „Balistyka końcowa w ujęciu praktycznym – omówienie programu badawczego, pierwsze wnioski” wygłosi Grzegorz Cieślak, ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Wykład „Balistyka końcowa w ujęciu praktycznym – omówienie programu badawczego, pierwsze wnioski” stanowi podsumowanie trwającego od roku programu badawczego dotyczącego wykorzystania wiedzy nt. balistyki końcowej oraz jej wpływu na funkcjonowanie np. dużych aglomeracji, organizacji bezpieczeństwa w obiektach publicznych, czy zmiany podejścia do ratownictwa medycznego w społeczeństwie świadomym ryzyk. Badania, do tej pory pomogły w opracowaniu nowego typu opatrunku. Stanowią także bazę do dalszych badań nad pozamilitarnym zastosowaniem np. stazy taktycznej, czy uwarunkowań dla promowania upowszechnienia indywidualnych pakietów medycznych.

W drugim dniu konferencji, pod okiem Grzegorza Cieślaka i Marka Pilewskiego przeprowadzone będą warsztaty dotyczące form zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie organizatora: https://ptpr2022.pl/.

Fotorelacja z konferencji udostępniona będzie na Twitterze Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas https://twitter.com/BadanCc.