Kierunek Stosunki międzynarodowe z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Udostępnij strone

24.01.2022

Raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej to nie tylko zewnętrzna i całkowicie obiektywna ocena funkcjonowania kierunku Stosunki międzynarodowe realizowanego w Collegium Civitas, ale jednocześnie zbiór wartościowych i konstruktywnych wskazówek do dalszego doskonalenia procesów dydaktycznych w naszej Uczelni – powiedział prof. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas, odnosząc się do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Polska Komisja Akredytacyjna uwzględniła między innymi opinię w zakresie konstrukcji i realizacji programu studiów, kwestie przyjęcia na studia oraz sposoby weryfikowania umiejętności i wiedzy studentów.

Ocenie podlegały także:

  • kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej, jej rozwój i doskonalenie;
  • infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku;
  • warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku;
  • wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy.

W szczegółowych kryteriach oceny programowej znalazły się również: publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach oraz polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Wysoką ocenę PKA zapewniły nam innowacyjne rozwiązania, takie jak współpraca przy programie studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe z UNITAR, czyli wyspecjalizowaną jednostką ONZ do spraw badań i szkoleń. Wspólnie stworzyliśmy unikatowy i interdyscyplinarny program studiów magisterskich w zakresie strategicznych studiów nad pokojem i konfliktami – Strategic Peace & Conflict Studies (SPACS). Opiera się on  na doświadczeniu i know-how obu instytucji i jest pierwszym tego typu programem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie – wyjaśnia prof. Mocek. Rektor wskazuje także na inne atuty kierunku, jak np. możliwość wyboru indywidualnej ścieżki studiowania, czy możliwość zdobycia, w ramach „double diploma” również dyplomu prestiżowych: West Virginia University (USA), Suleyman Demirel University (KZ).

Podkreśla także różnorodność specjalności proponowanych w ramach kierunku, takich jak: Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne, Biznes i marketing międzynarodowy, Cyberbezpieczeństwo, Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej, Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych, Stosunki międzynarodowe i Studia azjatyckie i orientalne, Biznes i gospodarka w Azji, Biznes międzynarodowy i negocjacje, Komunikacja zintegrowana w stosunkach międzynarodowych – reklama, Public Relations, branding, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Znaczna część zajęć ma formułę warsztatów, podczas których uczestnicy mają okazję przygotować  własny biznesplan, prezentację, nauczyć się prowadzić negocjacje, przedstawiać hipotezy, przeprowadzać obliczenia i badania. Wykładowcy wykorzystują  innowacyjne metody nauczania, takie jak gry strategiczne czy debaty oksfordzkie.

Na kierunku Stosunki międzynarodowe Uczelnia oferuje specjalności I oraz II stopnia, których programy pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie biznesu, cyberbezpieczeństwa, dyplomacji czy regionów Azji. Prof. dr hab. Paweł Dobrowolski, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas, mówi o jeszcze jednej ważnej kwestii, która wyróżnia te studia. „Wykładowcy stosunków międzynarodowych w CC stanowią unikalny mix: są nimi zarówno uznani akademicy, jak praktycy, tzn. byli ambasadorowie RP”. Studenci uczą się zatem od praktyków dyplomacji i stosunków międzynarodowych – byłych i obecnych ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz posłów do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, doradców wielu instytucji międzynarodowych, badaczy i ekspertów w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych. Wiedzę zdobytą na wykładach młode osoby wykorzystują w praktyce podczas warsztatów, analizują studia przypadków, przygotowują projekty.