Kolejna kadencja Rektora prof. Stanisława Mocka

Udostępnij strone

09.06.2021

Rektor Collegium Civitas, prof. dr hab. Stanisław Mocek,  7 czerwca br. został ponownie wybrany na kolejną kadencję! 

W imieniu pracowników, wykładowców, studentów i słuchaczy gratulujemy profesorowi Stanisławowi Mockowi. Życzymy sukcesów w realizacji strategii Uczelni i wytyczaniu ścieżek jej dalszego rozwoju.

Prof. dr hab. Stanisław Mocek jest związany z Uczelnią od początku jej powstania, czyli 1997 roku, w latach 1998-2012 zajmował stanowisko Prorektora, a od 2012 roku – Rektora Collegium Civitas.

Socjolog, politolog i medioznawca, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Oxford University, laureat nagrody im. Karla Poppera, redaktor naczelny rocznika naukowego „Zoon Politikon”, Przewodniczący KRAUN i członek Prezydium KRASP. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

W nowej kadencji kontynuowany będzie dynamiczny rozwój Collegium Civitas, przede wszystkim w obszarze dydaktycznym, związany z powstawaniem nowych specjalności i programów w języku polskim i angielskim, należących do kluczowych zawodów przyszłości i mających zasadnicze znaczenie dla pozycji absolwentów na rynku pracy; rozwój badawczo-dydaktyczny, związany z procesem ewaluacji w dwóch dyscyplinach: nauk socjologicznych i nauk o polityce i administracji; dalsze umiędzynarodowienie w zakresie pozyskiwania cudzoziemców (obecnie z prawie 70 krajów) oraz aktywności międzynarodowej w organizacjach i partnerstwach zagranicznych; pozyskanie środków rozwojowych na kształcenie i naukę, także w ramach trzeciej misji uczelni; dalszy postęp informatyzacji i obiegu dokumentów e-uczelni; rozwój inicjatyw kierowanych dla studentów, szkoleń, praktyk i staży, doradztwa zawodowego i pomocy materialnej i psychologicznej, a także wzrost zaangażowania studentów w formie aktywnego uczestnictwa w organizacjach i kołach studenckich; dalszy rozwój kształcenia ustawicznego, związany z realizacją wielopokoleniowej  misji uczelni, w szczególności Uniwersytetu Trzeciego Wieku CC i Collegium Dziecięcego oraz powstanie kolejnych kierunków studiów MBA; podejmowanie wielu nowych, innowacyjnych i nowoczesnych działań na rzecz dobrego wizerunku CC i jego marki w obszarze szkolnictwa wyższego i w życiu publicznym kraju i poza jego granicami.

Cele te, pod kierunkiem prof. Stanisława Mocka realizowane będą przez Zespół Rektorski w składzie:

  • Malena Wypych – Kanclerz
  • Dr Katarzyna Iwińska – Prorektor ds. badań naukowych
  • Dr Katarzyna Maniszewska – Prorektor ds. współpracy z zagranicą
  • Dr dr Roland Zarzycki – Prorektor ds. dydaktycznych
  • Dr Paweł Maranowski – Prorektor ds. studenckich
  • Teresa Wierzbowska – Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego
  • Małgorzata Mechanisz – Pełnomocnik Rektora ds. promocji, marketingu i rekrutacji
  • Edyta Kostrzewa – Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy