Konferencja „Executive Innovation Forum”

Udostępnij strone

02.12.2022

Collegium Civitas było patronem honorowym jubileuszowej, dziesiątej edycji konferencji „Executive Innovation Forum”. To nie przypadek, ponieważ Uczelnia od 25 lat wprowadza z sukcesem innowacyjne rozwiązania edukacyjne, dzięki którym nasi absolwenci, wyposażeni w praktyczne doświadczenia, są dobrze przygotowani do aktywności na rynku pracy.

Tematami przewodnimi dyskusji panelowych były zagadnienia związane z inwestycjami w innowacyjne produkty lub usługi, a także prace badawczo-rozwojowe.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszane były następujące zagadnienia:

  • Transformacja cyfrowa
  • Innowacyjne organizacje
  • Przywództwo kobiet w erze innowacji
  • Startupy jak skutecznie wspierać rozwój polskich innowacji?

W konferencji, jak co roku, uczestniczyli reprezentanci kadry zarządzającej czołowych firm z wielu sektorów gospodarki, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Patronat nad tym wydarzeniem to dla Collegium Civitas duże wyróżnienie. Od 25 lat staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania edukacyjne oraz dostosowywać programy studiów do wymagań rynku pracy, dzięki czemu nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Konferencja była także swego rodzaju spotkaniem networkingowym, które mamy nadzieję, przyniesie korzyści naszej społeczności w postaci dalszej współpracy projektowo-badawczej.

Relacja z konferencji: https://www.youtube.com

Po zakończonej konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na Galę, podczas której zostały wręczone nagrody – Diamenty Innowacji.