Konkurs EDUinspirator 2022

Udostępnij strone

16.08.2022

Do 15 września bieżącego roku, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowa Agencja Programu Erasmus+, czekają na zgłoszenia do konkursu EDUinsporator 2022, który jest dopełnieniem konkursu EDUinspiracje – pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych. 

Jego celem jest m.in. wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych, podejmowanych w latach 2007–2022, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów finansowanych przez Organizatora i promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w dziedzinie edukacji w swoim środowisku lokalnym.

EDUinspirator to osoba, która podejmuje dodatkowe inicjatywy oraz pracę na rzecz osób trzecich, przyczynia się do ich sukcesu oraz pomaga rozwinąć im nowe umiejętności. Dlatego też hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Bądź inspiracją”. EDUinspiratorami mogą zostać m.in.: studenci, słuchacze, wykładowcy i pracownicy uczelni wyższych oraz inne osoby powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

 • EDUinspirator
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Młody EDUinspirator
  • Uczeń
  • Wolontariusz
  • Student

Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują, dobierając ją do charakteru swojej działalności.

Więcej informacji na stronie: https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie