Lektura obowiązkowa: IAU Horizons, „Zrozumienie zielonego przywództwa” dr. dr. Rolanda Zarzyckiego

Udostępnij strone

28.01.2022

W najnowszym numerze „IAU Horizons”, czasopisma International Association of Universities – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów – (tom 26, nr 2, grudzień 2021), Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas dr dr Roland Zarzycki prezentuje kilka refleksji na temat tego, w jaki sposób uczelnie wyższe mogą przyczynić się do zielonej zmiany i powstrzymać pogarszanie się parametrów środowiska naturalnego.

Artykuł „Understanding Green Leadership” (str.32) można przeczytać na stronie Stowarzyszenia:  https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_horizons_vol_26_2.pdf

International Association of Universities (IAU) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów, zostało założone w 1950 roku i ma siedzibę w Paryżu. To organizacja pod auspicjami UNESCO, która zrzesza ponad 600 instytucji członkowskich i 30 organizacji z ponad 130 krajach. Jej celem jest koordynacja międzynarodowej współpracy uniwersytetów i uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich ONZ. Collegium Civitas jest członkiem IAU od maja 2021 roku.

W wydawanym dwa razy w roku magazynie „IAU Horizons” publikowane są informacje dotyczące działalności IAU, nadchodzących wydarzeń i konkretnych projektów podjętych przez Stowarzyszenie i jego członków, a także wiadomości na temat współpracy i networkingu. To także miejsce prezentacji nowych publikacji i globalnego kalendarza wydarzeń związanych ze szkolnictwem wyższym. Każdy numer jest również poświęcony specjalnemu tematowi, który jest przedmiotem zainteresowania i debaty społeczności szkolnictwa wyższego na całym świecie. Tematem ostatniego IAU Horizons (tom 26, nr. 2 z grudnia 2021 r.)  było „Przywództwo na rzecz zrównoważonej przyszłości – szkolnictwo wyższe a agenda 2030 i cele zrównoważonego rozwoju”.