Międzynarodowe seminarium „ASEAN-EU trade & economic cooperation”

Udostępnij strone

30.03.2023

W piątek, 24 marca, Ambasadorowie Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii i Wietnamu spotkali się w Collegium Civitas na seminarium „ASEAN-EU Trade & Economic Cooperation”.

Collegium Civitas, jako jedna z wiodących uczelni, zaangażowana w tworzenie wielopłaszczyznowego, interaktywnego i edukacyjnego środowiska, współpracowała – przy organizacji tego wydarzenia – z ambasadami krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wystąpieniem powitalnym Rektora Collegium Civitas, prof. Stanisława Mocka oraz – w następnej kolejności – przemówieniem dr Katarzyny Maniszewskiej, prorektor ds. współpracy z zagranicą.

Jako pierwsza z zaproszonych gości głos zabrała Jej Ekscelencja Ambasador Urasa Mongkolnavin z Królestwa Tajlandii. Omówiła organizację wydarzeń zewnętrznych, mających na celu wzmocnienie więzi oraz zacieśnienia współpracy między UE a ASEAN, w tym w zakresie polityki, bezpieczeństwa, handlu i spraw społeczno-kulturalnych. Ambasador podkreśliła znaczenie inicjatywy Green Team Europe, programu prac w zakresie handlu i inwestycji, kompleksowej umowy o transporcie lotniczym oraz inicjatyw startupów. Dodała także, że Tajlandia będzie dążyć do skupienia się na zrównoważonym rozwoju, w tym rozwoju zrównoważonej infrastruktury, rozwoju przemysłu pojazdów elektrycznych, a także podniesieniu standardów współpracy między obecnymi i przyszłymi członkami.

Jej Ekscelencja Anita Luhulima, Ambasador Republiki Indonezji skupiła się na zagadnieniach dotyczących pokoju i stabilności w regionie. Ponadto podkreśliła znaczenie strategicznych filarów na ścieżce gospodarczej, którymi są: naprawa i odbudowa, gospodarka cyfrowa, zrównoważony rozwój oraz znaczenie umowy o wolnym handlu między członkami ASEAN a UE.

Jej Ekscelencja Dato’ Chitra Devi Ramiah, Ambasador Malezji, podkreśliła znaczenie współpracy UE-ASEAN, przedstawiając dane liczbowe, z których wynika, że Unia Europejska jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym i trzecim co do wielkości odbiorcą eksportu produktów i usług ASEAN, a także czwartym co do wielkości odbiorcą importu i drugim co do wielkości zewnętrznym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jako korzyści z tej współpracy podała: większy wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i postęp technologiczny.

Jej Ekscelencja Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin, mówiła o skierowaniu stosunków ASEAN-UE na wyższe tory, wspólnej pracy nad poprawą ochrony bioróżnorodności, tworzeniu gospodarek cyrkulacyjnych, współpracy morskiej i zapewnieniu stabilności w globalnych łańcuchach dostaw.

Jego Ekscelencja Nguyen Hung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, jeszcze bardziej podkreślił te punkty, sugerując, że droga naprzód w stosunkach ASEAN-UE wiedzie przez bliską współpracę, poszanowanie wzajemnych wartości i kultur oraz tworzenie map drogowych w kierunku ambitnej realizacji strategicznego partnerstwa ASEAN-UE.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem podsumowującym dr Maniszewskiej oraz interaktywną sesją pytań i odpowiedzi pomiędzy uczestnikami a ambasadorami. Następnie goście wzięli udział w przyjęciu integracyjnym.

Konferencja stanowiła ważną platformę dla wzmocnienia więzi i wymiany wiedzy między społecznościami ASEAN i UE.

Relacja: Gustaw Trojan

Zdjęcia: Anna Radecka