Nowe studia MBA w Collegium Civitas – poznaj kierunek przyszłości!

Udostępnij strone

16.07.2021

Collegium Civitas wprowadza do swojej oferty Studia Podyplomowe MBA – Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną, które stanowią odpowiedź na nową politykę Unii Europejskiej – Europejski Zielony Ład.

Collegium Civitas to uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, która, bazując na niemal 25. letnim doświadczeniu, stale prowadzi dokładną analizę rynku, w celu stworzenia jak najbardziej aktualnej oferty. Portfolio studiów podyplomowych w Collegium Civitas tworzą programy stanowiące odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny wymiar studiów – programy są przygotowywane we współpracy z cenionymi ekspertami z międzynarodowym doświadczeniem w biznesie, natomiast zajęcia prowadzone są w formie maksymalnie praktycznej, m.in. warsztatów, dyskusji i sesji. Collegium Civitas stale aktualizuje swoją ofertę, czego doskonałym przykładem jest nowy program MBA – Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną.

Innowacyjny program

Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną to studia MBA stanowiące odpowiedź na rosnące znaczenie zagadnień klimatycznych i energetycznych w odniesieniu do projektowania polityk poszczególnych państw oraz jednostek samorządu terytorialnego, powstających w oparciu o Europejski Zielony Ład. Nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej wskazuje na obszary standaryzacji, zaleceń, ale także wsparcia w działaniach systemowych i przekrojowych w państwach członkowskich UE, co sprawia, że tematyka studiów jest nie tylko jak najbardziej aktualna, ale i wysoce strategiczna.

Studia mają na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i generowania kreatywnych rozwiązań, a także przedstawienie omawianej problematyki poprzez dokładną analizę aktualnych case studies – Cieszymy się na rozwój naszej oferty studiów MBA, tym bardziej, że program w partnerstwie ze Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza realizowany jest z myślą o samorządach i z samorządowcami. To niesłychanie ważna grupa ludzi, którzy będą mieli kluczową rolę we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Teresa Wierzbowska, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego w Collegium Civitas.

Proponowany program składa się z czterech modułów tematycznych (Europejska polityka klimatyczna i energetyczna, Zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, Zarządzanie i komunikacja, Odpowiedzialność społeczna), które nie tylko pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania polityką klimatyczną i energetyczną, ale przede wszystkim skupiają się na jej wykorzystaniu w praktyce.
Program obejmuje 3 semestry, podczas których część zajęć zrealizowana będzie w siedzibie Collegium Civitas, a część odbędzie się online.

Zdobywaj wiedzę od ekspertów

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy, którzy projektowali i wdrażali rozwiązania z obszaru zarządzania polityką klimatyczną oraz energetyczną zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym oraz samorządowym.

W roli prowadzących wystąpią również prezydenci miast oraz osoby odpowiedzialne za politykę klimatyczną i energetyczną, dzięki czemu uczestnicy będą mogli czerpać wiedzę i dobre praktyki od osób najbardziej doświadczonych – Zielone MBA, czyli zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną, to kierunek z programem pozwalającym połączyć teorię przedstawioną przez specjalistów wysokiej klasy z odpowiednimi tytułami naukowymi z praktyką przedstawicieli polityki oraz biznesu, którzy z pierwszej ręki przekazują wiedzę niezbędną do pracy – zapewnia Wojciech Jakóbik, kierownik studiów MBA.

Ceniony partner kierunku

Program został przygotowany przez wysokiej klasy ekspertów Collegium Civitas oraz Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, którego misją jest propagowanie roli miasta jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy oraz dialog.

Nowy program MBA w Collegium Civitas został również objęty wyjątkowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kierunek przyszłości

Studia są skierowane w szczególności do osób, które z uwagi na swoją aktywność zawodową, społeczną, edukacyjną i polityczną odpowiadają lub mają odpowiadać za projektowanie, wdrażanie i zarządzanie obszarem energetyki i klimatu, z uwzględnieniem standardów i wytycznych z poziomu Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych w Polsce –Z doświadczenia wiem, że poprzednia dekada upłynęła pod znakiem kierunków poświęconych między innymi bezpieczeństwu energetycznemu. Dekada, która zaczyna się teraz, prawdopodobnie będzie wymagała równie prężnego rozkwitu kierunków poświęconych polityce klimatycznej. Polityka zrównoważonego rozwoju wkrada się do wszystkich obszarów życia człowieka. Niezbędne są kadry administracyjne, samorządowe i biznesowe zdolne do udźwignięcia tego złożonego wyzwania – mówi Wojciech Jakóbik, kierownik studiów.

Absolwenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i w pracy zawodowej oraz aktywnościach społecznych, między innymi na stanowiskach: eksperta w ministerstwach lub jednostkach samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za klimat, środowisko, gospodarkę, politykę społeczną i kulturalną; członka kadry zarządzającej spółką Skarbu Państwa, spółką miejską bądź prywatnym podmiotem gospodarczym; przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się ekologią, na przykład w obszarze doradztwa politycznego i biznesowego oraz tworzenia rekomendacji w odniesieniu do regulacji europejskich.

Dlaczego MBA w Collegium Civitas?

Studia MBA są wysoko cenione przez pracodawców. Są również bardzo popularnym sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych wśród kadry menadżerskiej – pozwalają na szybkie uzupełnienie aktualnej wiedzy kierunkowej oraz nabycie kluczowych umiejętności zarządczych, przeważnie otwierają też nowe możliwości zawodowe.

Collegium Civitas to miejsce słynące z kreatywności i dynamiki działań, znajdującej odzwierciedlenie w tworzeniu programów studiów. Słuchaczki i Słuchacze, po zakończeniu programu MBA, są przygotowani do podejmowania nowych wyzwań i osiągania jeszcze lepszych efektów w pracy zawodowej. Studia w Collegium Civitas zapewniają nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim skupiają się na praktycznym wymiarze kształcenia. Zajęcia prowadzone przez praktyków-ekspertów pozwalają uczestnikom zdobyć wiedzę na wysokim poziomie oraz poznać dobre praktyki danego biznesu.

Zdecyduj się na studia w Collegium Civitas! Szczegółowy program oraz zasady przyjęć dostępne są na stronie: MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną – Collegium Civitas