Nowości wydawnicze – książki pracowników CC w 2021

Udostępnij strone

30.12.2021

W 2021 roku ukazało się 8 publikacji książkowych autorstwa bądź współautorstwa pracowników naukowych Collegium Civitas oraz 3 książki pod ich redakcją. Nasi wykładowcy podejmowali ciekawe tematy  ogólnospołeczne, polityczne i kulturalne.

Nakładem wydawnictwa Routledge z Wielkiej Brytanii, ukazały się:

  • „The Cluster Organization. Analyzing the Development of Cooperative Relationships” autorstwa dr hab. Anny Marii Lis i dra Adriana Lisa. Książka przedstawia nowe podejście dot. problemów związanych ze współpracą w organizacjach klastrowych, obejmując aspekty epistemologiczne, metodologiczne i aplikacyjne oraz ułatwia zrozumienie i wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za współpracę w takich organizacjach (luty 2021);
  • książka dra Mariusza Finkielszteina „Boredom and Academic Work”. Adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas proponuje w niej nowe spojrzenie socjologiczne na nudę i pracę akademicką. Książka, obejmująca różne podejścia, od metodologii jakościowej, lingwistyki, socjologii pracy, do emocji i szkolnictwa wyższego stanowi obserwację pracy akademickiej, zarówno na poziomie systemowym, jak i praktycznym (lipiec 2021).

 

Nakładem wydawnictwa Difin opublikowana została książka dr Magdaleny El Ghamari „Między terroryzmem a radykalizacją. Specyfika działalności organizacji Daesz”, dotycząca szerokiego spektrum aktywności oraz działań organizacji terrorystycznej Al Dawla al Islamiya. Kierowniczka Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas dzieli się w niej zarówno analizą teoretyczną, jak i własnymi doświadczeniami z badań podczas licznych pobytów w Libii, pod rządami Daesz (ISIS). Opis aktywności organizacji obejmuje obszar i specyfikę kulturową organizacji, która powstała w Iraku oraz jej działań na licznych frontach regionu MENA (ang. Middle East and North Africa) i AFPAK (Afganistan, Pakistan).

 

W październiku w Państwowym Instytucie Wydawniczym wydany został esej dra hab. Marka Cichockiego, prof. CC „Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku”. Autor proponuje spojrzenie na Europę, zgodnie z którym historia ma znaczenie dla dzisiejszej tożsamości – przede wszystkim europejskiej kultury. Rozważa współczesną Europę jako konkretną koncepcję nowoczesności w świecie oraz jako istniejący układ ekonomicznych, społecznych i politycznych sił, stanowiący rezultat zachodzących przez ostatnie dwa stulecia procesów zmian. Pokazuje, jak w XIX w. rozpoczynał się proces kształtowania coraz mocniej ustrukturyzowanego i zawężonego modelu.

 

Dwie pozycje pod redakcją naszych pracowników wydane zostały przez Wydawnictwo Naukowe Scholar:

  • Dyskurs historyczny w mediach masowych”, pod redakcją dr Barbary Markowskiej. Książka, której celem badawczym jest opis i analiza porównawcza sposobów funkcjonowania obrazów przeszłości i dyskursu historycznego, odwołującego się do elementów historii narodowej XX w. w sferze medialnej Polski i Ukrainy;
  • Kultury historyczne Polski i Ukrainy”, pod redakcją dra hab. Tomasza Stryjka, prof. CC oraz dra Vołodymyra Sklokina. Książka jest wynikiem ambitnie zaplanowanych badań, przeprowadzonych w ramach projektu „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej”.

 

Na dniach w wydawnictwie Springer pojawi się książka pod redakcją dr Katarzyny Iwińskiej i dr Xymeny Bukowskiej „Gender and Energy Transition. Case Studies from the Upper Silesia Coal-mining Region”, która omawia najaktualniejszą kwestię transformacji energetycznej w konurbacji katowickiej po COP24, prezentuje przykład regionalny i uniwersalne zależności globalnych zmian energetycznych oraz podkreśla rolę kobiet w radzeniu sobie ze zmianami środowiskowymi i społecznymi.

 

Wydawnictwo Collegium Civitas

Nowe publikacje pojawiły się także w naszym uczelnianym wydawnictwie:

  • Książka „Długie trwanie narodu. Społeczne wymiary polskości (1988-2021)”, autorstwa prof. dr hab. Ewy Nowickiej-Rusek i dra hab. Sławomira Łodzińskiego prof. UW [plik do pobrania], która stanowi próbę odpowiedzi na pytania o trwałość i zmianę w zakresie struktury polskiej tożsamości narodowej w ciągu ponad trzech dekad, które upłynęły od zmiany systemu społecznego, gospodarczego i politycznego, w tym przede wszystkim rozumienia przez Polaków własnego samookreślenia narodowego.
  • Etyka codzienności – czy można być dobrym po prostu? Społeczno-polityczna analiza moralności jako towaru, oręża i dystynkcji” dra dra Rolanda Zarzyckiego, [plik do pobrania], to praca wyrastająca z refleksji nad kondycją współczesnej debaty etycznej, jak również nad praktyką moralności oraz polityką moralności, które obserwujemy i których doświadczamy w życiu codziennym na początku XXI wieku.
  • Niepowtarzalna kultura organizacyjna. Szkice z socjologii subiektywnej” dra Pawła Kuczyńskiego, [plik do pobrania], w której autor wziął pod lupę polskie przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, i przyjrzał im się okiem socjologa. Ta książka to nie tylko naukowe studia przypadków, dostarczające wiedzy na temat zasobów ludzkich i badań jakościowych, ale wciągająca opowieść o burzliwych latach 90. i o tym, co nastąpiło potem w polskiej gospodarce.
  • Modelowanie percepcji transformacji politycznej. Podejście systemowe”, dra hab. Krzysztofa Kasianiuka, [plik do pobrania]. W książce zaprezentowana jest procedura badawcza pozwalająca na rekonstruowanie sposobów myślenia aktorów politycznych na temat procesów transformacyjnych. Procedura ma charakter jakościowy, a jej celem jest pomoc w uporządkowaniu sposobu myślenia aktora politycznego w sposób ograniczający interpretację badacza.
  • raport „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”, dr Marty Sałkowskiej, Magdaleny Kocejko, Magdy Szaroty, Angeliki Greniuk [plik do pobrania], którego głównym celem była rekonstrukcja sposobu przedstawiania osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych oraz wskazanie kontekstów, sposobów definiowania i reprezentacji niepełnosprawności, a także wyłonienie dobrych praktyk, straconych szans, a przede wszystkim – rekomendacji.

Publikacje Collegium Civitas ukazują się w wolnym dostępie, udostępniamy wersje elektroniczne naszych publikacji m.in. na stronach internetowych oraz w polskich i zagranicznych cyfrowych repozytoriach bibliotecznych, w serwisie Biblioteka Nauki. Wydawnictwa CC ukazują się na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

W przygotowaniu w Wydawnictwie CC jest książka autorska dr. Pawła Maranowskiego, która ukaże się już na początku 2022 roku.