Nowy numer publikacji „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”

Udostępnij strone

20.03.2023

Trzeci numer dwumiesięcznika „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego już dostępny!

Wśród członków Rady Redakcji Akademickiej czasopisma jest dr Paulina Piasecka, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem (CBnT), a w zespole recenzentów znalazła się dr Katarzyna Maniszewska, ekspert CBnT i prorektor ds. współpracy z zagranicą Collegium Civitas. Czasopismo jest bezpłatnie dystrybuowane do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkoleniowych instytucji państwowych oraz uczelni wyższych, które prowadzą badania i zajęcia dydaktyczne w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem.

Dr Damian Szlachter, redaktor naczelny czasopisma, pisze w przedmowie: „(…) W 3 numerze czasopisma „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) publikujemy obszerny artykuł poświęcony temu, jak wygląda projektowanie twardego bezpieczeństwa w obiektach, jakie nowoczesne rozwiązania techniczne są wykorzystywane w tym celu oraz w jaki sposób można kształtować najbliższe otoczenie chronionych obiektów, aby zabezpieczyć je przed skutkami ataków terrorystycznych z użyciem materiałów wybuchowych lub auta w charakterze tarana. W numerze znajdą Państwo ponadto artykuły dotyczące prawnych aspektów porwania polskiego samolotu na Białorusi (lot nr FR 4978) w maju 2021 r., prawnej perspektywie zabezpieczenia szczególnych konferencji, imprez, uroczystości i innych wydarzeń przed aktywnością o charakterze terrorystycznym, korelacji między nadużywaniem substancji psychoaktywnych a procesem radykalizacji do terroryzmu, uwarunkowań tajnych relacji służb specjalnych bloku sowieckiego z międzynarodowymi terrorystami w okresie zimnej wojny, jak również drugą część studium przypadku sprawcy zamachów terrorystycznych 8 Wstęp na norweskiej wyspie Utøya.(…)

W numerze znajduje się również recenzja nowo wydanej książki prof. Gillesa Kepela „Chaos und Covid. Wie die Pandemie Nordafrika und den Nahen Osten verändert”, w której francuski ekspert wyjaśnia etapy rozwoju dżihadyzmu oraz nowatorską teorię „dżihadyzmu atmosfery”.  Autorką recenzji jest dr Maniszewska.

Wersja online czasopisma dostępna jest w formacie PDF, w wersji polskiej i angielskiej na stronie ABW.