Od euroentuzjazmu do eurorealizmu

Udostępnij strone

29.04.2024

W tym roku mija 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Rozszerzenie z 2004 r. było największym w historii Wspólnoty – do Unii oprócz Polski dołączyły wówczas: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. Z tej okazji, Rektor Collegium Civitas, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat ewolucji polskich postaw wobec UE.

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prof. Mocek, socjolog i medioznawca, zwrócił uwagę na przejście od euroentuzjazmu do bardziej trzeźwego i krytycznego eurorealizmu, zaznaczył, że Polacy widzą zalety Unii, korzyści dla siebie z bycia w tej wspólnocie, ale też trzeźwo i nieraz krytycznie patrzą na unijną biurokrację. Profesor omówił także korzyści członkostwa, takie jak wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo, podkreślił równocześnie wyzwania związane np. regulacjami. Przytacza także najnowsze wyniki badań dwóch ośrodków, które pokazują, że ok. 60 proc. Polaków deklaruje się jako osoby prounijne, kilkanaście procent jest zdecydowanie przeciwnych UE, a reszta prezentuje postawę neutralną.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym wywiadem na stronie Polskiej Agencji Prasowej: https://www.pap.pl/aktualnosci/ekspert-polacy-po-20-latach-czlonkostwa-w-ue-bardziej-eurorealisci-niz-euoroentuzjasci.