Odeszła Zofia Telakowska, wieloletnia wykładowczyni Collegium Civitas

Udostępnij strone

21.07.2022

 

Nagle przyszła wiadomość o odejściu Zosi Telakowskiej. Było to o tyle niespodziewane, bo komu jak komu, ale Zosi nigdy sił witalnych nie brakowało i z powodzeniem dzieliła się energią z innymi, także z Koleżankami i Kolegami w naszej Uczelni. 

Byliśmy razem w Collegium Civitas kilkanaście lat i przez ten czas równolegle aktywność Zosi przebiegała w dwóch sferach.  

Pierwszą była jej działalność dydaktyczna, w której wykorzystywała swojego bogate biznesowe doświadczenie australijskie i polskie, ucząc studentów w sposób interaktywny i warsztatowy nowoczesnych metod zarządzania, rozwoju strategicznego i kultury organizacyjnej. Była współtwórcą uruchomienia w Collegium Civitas kierunku Zarządzanie i kierowała na nim specjalnościami, głównie anglojęzycznymi. W zajęcia angażowała się całą sobą i tego samego wymagała od studentów. Aktywizowała ich, wymagając od nich wiele, ale też traktując ich po partnersku, wielokrotnie im tłumacząc, że tylko taka postawa, odpowiedzialności i kompetencji pozwoli im w przyszłości zajmować wysoką pozycję w świecie biznesu i managementu. 

Drugą sferą było Zosi doradztwo i szkolenie nas, kadry zarządzającej w zakresie spraw strategicznych i to początkowo, wiele lat temu zarówno konstruowania strategii Uczelni, jak i jej operacjonalizacji i konsekwentnej realizacji. Byliśmy do tego doskonale m.in. przez Zosię przygotowani, kiedy tworzenie strategii uczelnianych stało się obowiązkiem ministerialnym. To Zosia przekonała nas o cyklicznym prowadzeniu badań w CC i stworzeniu Centrum Analiz Strategicznych. Odbywało się to w podobny sposób jak ze studentami – w duchu odpowiedzialności i perspektywicznego myślenia przede wszystkim o jakości wszystkiego w szkole wyższej. Zarówno obsługi administracyjno-organizacyjnej, jak i wysokiego poziomu kształcenia. A także budowania marki w oparciu o zaufanie i dobrą opinię, wynikającą z tych wcielanych w życie zasad efektywności i kultury organizacyjnej. 

Zosiu, dziękujemy Ci za to wszystko, będziemy pamiętać i Cię wspominać. 

Stanisław Mocek w imieniu Koleżanek i Kolegów z Zespołów Rektorskich od roku 2009 oraz społeczności studenckiej Collegium Civitas