Oświadczenie Rektora Collegium Civitas ws. przeprowadzenia egzaminu maturalnego w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

Udostępnij strone

06.04.2020

W związku z sytuacją epidemiczną i prowadzeniem edukacji zdalnej w szkołach i na uczelniach jesteśmy świadkami debaty dotyczącej przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych, w której uczestniczy przede wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale i wiele opiniotwórczych organizacji oświatowych i instytucji edukacyjnych, tj. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Związek Nauczycielstwa Polskiego. W wydawanych oświadczeniach rozważane są różne warianty rozwiązania problemu przeprowadzenia tych ważnych dla dzieci i młodzieży egzaminów.

Po głębokiej analizie wszystkich czynników, wpływających na proces egzaminacyjny w zakresie tegorocznych matur, stoimy na stanowisku, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem w sytuacji tak złożonej pod względem medycznym i psychologicznym, organizacyjnym i logistycznym oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest nieprzeprowadzanie egzaminów maturalnych w pierwotnych lub późniejszych terminach oraz uznanie za równoważne i równoprawne egzaminom maturalnym tegorocznych świadectw ukończenia szkoły średniej.

Zdaniem wielu ekspertów w dziedzinie pedagogiki świadectwa te są wymiernym potwierdzeniem zakresu wiedzy i kompetencji uczniów i oddają stopień przygotowania młodzieży do dalszych etapów uczenia, w tym studiów wyższych. Walorem takiego rozwiązania, w przeciwieństwie do przedłużenia terminu tych egzaminów na okres letni (sierpień-wrzesień), byłoby to, że nie spowoduje ono poważnych komplikacji w procesie rekrutacyjnym na uczelnie. Proces ten w znacznej mierze przebiega w szkołach wyższych od wielu lat zdalnie, bez potrzeby kontaktu fizycznego, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno młodzieży, jak i ich rodziców.

W tym trudnym czasie, w jakim wszyscy żyjemy, borykając się z wieloma problemami codziennego życia, oraz przede wszystkim w trosce o zdrowie młodzieży, uważamy, że jest to optymalne i bezpieczne rozwiązanie tego kluczowego dla przyszłości młodzieży problemu.

 

Rektor i społeczność Collegium Civitas