Oświadczenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021

Udostępnij strone

31.07.2020

Collegium Civitas, zważywszy na obecną, wciąż bardzo poważną sytuację pandemiczną w Polsce i innych krajach, wzorem zdecydowanej większości najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i europejskich skłania się do prowadzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęć na Uczelni dla studentów licencjackich i magisterskich w formie online. Jest to podyktowane przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności Uczelni: studentom, kadrze dydaktycznej i naukowej oraz wszystkim pracownikom Collegium Civitas.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów studiów anglojęzycznych, których przyjazd do Polski ze względu na sytuację epidemiczną może być uniemożliwiony lub opóźniony w semestrze zimowym 2020/21, informujemy, że Uczelnia zagwarantuje w takich przypadkach możliwość uczestnictwa w zajęciach w trybie online. Formuła ta pozwoli na rozpoczęcie i kontynuowanie nauki w Collegium Civitas niezależnie od miejsca pobytu.

Jednocześnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która określi szczegółowe warunki postępowania wszystkich uczelni w Polsce w zakresie skali i zasięgu e-learningu. Ostateczne stanowisko naszej Uczelni przekażemy niezwłocznie po wydaniu tej decyzji przez Ministerstwo. Zapewniamy, że Uczelnia jest w stanie prowadzić wszystkie zajęcia dla studentów polskich i z innych krajów tak w formule e-learningu, co z dużym powodzeniem realizowaliśmy w mijającym semestrze, jak i formule hybrydowej, do której także jesteśmy przygotowani. Podobna sytuacja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Collegium Dziecięcego.

Biorąc pod uwagę profil i formułę naszej uczelni, jesteśmy gotowi realizować wszystkie zajęcia online bez uszczerbku dla naszych programów i zajęć oraz zapewnić w tym zakresie najwyższą jakość kształcenia.