Otwarta nauka w praktyce – wnioski z wizyty na uniwersytecie w Utrecht

Udostępnij strone

12.04.2024

Na początku kwietnia dr dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, uczestniczył w wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Utrechcie. Uniwersytet w Utrechcie to publiczna uczelnia wyższa i jeden z najstarszych uniwersytetów w Holandii. Jest również, od 2017 roku, jednym z liderów światowego ruchu Otwartej Nauki.

Podczas swojej wizyty dr Zarzycki aktywnie uczestniczył w dyskusjach zorganizowanych przez International Association of Universities (IAU), którego członkiem jest Collegium Civitas. Spotkania dotyczyły Otwartej Nauki, wspierania i udostępniania współpracy i badań publicznych. Badacze z Uniwersytetu w Utrechcie dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w tej dziedzinie. Celem spotkania było także rozszerzanie założeń Otwartej Nauki wśród badaczy z całego świata, by jak pisze IAU „wzmocnić międzynarodową współpracę badawczą, a także zachęcić do wspierania bardziej przejrzystych, opartych na współpracy i włączających praktyk naukowych tak, by nowa wiedza była bardziej dostępna i weryfikowalna, a dostęp do nauki – sprawiedliwy.

Podsumowując spotkanie, dr dr Zarzycki podkreślił, że „W obliczu szybko pogłębiających się procesów komercjalizacji nauki i edukacji, idea oraz ruch Otwartej Nauki wydają się być jedną z ostatnich szans dla globalnej społeczności naukowej na odzyskanie kontroli nad środkami produkcji i dystrybucji wiedzy, poznania i nauki. Ta inicjatywa, którą niektórzy postrzegają jedynie jako sposób na oszczędzanie na publikacjach w otwartym dostępie, jest w rzeczywistości fundamentalnie ważną walką o wolność myśli.”