PIASA – Nagroda Fundacji Karola Pilarczyka – nominujemy!

Udostępnij strone

15.03.2023

Polski Instytut Sztuki i Nauki w Ameryce (PIASA) ogłosił nabór nominacji do Nagrody Fundacji Karola Pilarczyka na rzecz Wspierania Demokracji i Praworządności. Serdecznie zapraszamy społeczność Collegium Civitas do zgłaszania nominacji.

Nagroda Fundacji im. Karola Pilarczyka wspiera demokrację i rządy prawa, finansując działania osób zajmujących się studiami i kulturą polską. Ma pomagać indywidualnym naukowcom, dziennikarzom, pisarzom, badaczom i artystom, poprzez uznanie, upublicznienie i promocję dotychczasowych lub przyszłych osiągnięć laureatów.

Laureat Nagrody Fundacji im. Karola Pilarczyka otrzyma nagrodę w wysokości 5000 dolarów. Zostanie wyróżniony podczas dorocznej konferencji PIASA, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2023 roku w New Britain (Connecticut).

Kryteria:

  • osoba nominowana powinna być autorką/autorem książki, artykułu, filmu, sztuki teatralnej, utworu literackiego lub projektu promującego demokrację i rządy prawa;
  • osiągnięcia lub przyszły projekt osoby nominowanej, muszą być związane z Polską lub, jeśli nie są bezpośrednio związane z Polską, muszą być autorstwa, stworzone lub zaproponowane przez osobę szeroko pojętego polskiego pochodzenia.

Zgłoszenia, w tym zgłoszenia własne (można nominować siebie), powinny zawierać:

  • list przewodni, oznaczający zgłoszenie jako „Nominacja Fundacji im. Karola Pilarczyka”;
  • życiorys osoby nominowanej;
  • opis dokonań osoby nominowanej lub przyszłego projektu, za który ubiega się o nagrodę, oraz jej/jego wkład w rozwój demokracji i praworządność.

Termin zgłaszania nominacji upływa 1 maja 2023 roku. Decyzja o przyznaniu nagrody zapadnie do 15 maja 2023 roku. Nominacje należy kierować do Prezesa PIASA, prof. Roberta Blobauma, na adres: rblobau@wvu.edu.