Powitaliśmy nowy rok akademicki 2021/2022

Udostępnij strone

05.10.2021

Już po raz 24. w murach Collegium Civitas rozbrzmiały dźwięki Gaudeamus Igitur. Wzorem ubiegłego roku, ze względu na sytuację epidemiczną, uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się w formule online. Nie zabrakło jednak wszystkich ważnych elementów tego podniosłego wydarzenia: przemówień zaproszonych Gości i przedstawicieli Władz Uczelni, wręczenia nagród i wyróżnień dla naukowców, wykładowców i ambitnych studentów, aktu immatrykulacji, a także występu chóru i znakomitego wykładu inauguracyjnego prof. dr Małgorzaty Fidelis z University of Illinois Chicago, członkini Concilium Civitas.

Wśród zgromadzonych wirtualnie gości nie zabrakło Przedstawicieli władz miasta stołecznego Warszawy, Rektorów, Prorektorów oraz Dziekanów zaprzyjaźnionych uczelni wyższych, Reprezentantów ambasad, instytucji naukowych i  edukacyjnych oraz innych instytucji krajowych i międzynarodowych.

Wiele ciepłych słów skierowano do studentów rozpoczynających swoją przygodę w Collegium Civitas. Głos zabrał między innymi Prezydent m.st. Warszawy – Rafał Trzaskowski – wieloletni wykładowca naszej Uczelni. Życzenia dla społeczności akademickiej przekazał również JM Rektor, prof. Stanisław Mocek, dr Katarzyna Maniszewska, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz Paweł Maranowski, Prorektor ds. studenckich. Do aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni zachęcała   przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Maria Jakubik. Odczytany został także list  gratulacyjny od Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

JM Rektor, prof. Stanisław Mocek, podsumował  poprzedni rok akademicki, tak wyjątkowy i inny od poprzednich. W swoim wystąpieniu, prof. Mocek zaprezentował osiągnięcia Collegium Civitas w różnych obszarach działalności Uczelni, opowiedział też o planach na najbliższy rok, podkreślając, że „Collegium Civitas to nie tylko miejsce nauki i pracy, ale przede wszystkim wspólnota wartości i wzór pewnej postawy obywatelskiej, dla której najważniejsze są otwartość, wolność, pluralizm myśli i słowa, w poszukiwaniu prawdy, a przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, poczytywany jako wartość podstawowa i uniwersalna, niezależnie od czasu i kultury.

Podczas uroczystości przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacyjne, wręczono również nagrody i wyróżnienia dydaktyczne, statuetki za aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz dyplomy za ukończenie studiów z wynikiem celującym.

Nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacyjne otrzymali:

  • Marek Cichocki, publikacja: Nord und Süd. Texte über die polnische Geschichtskultur;
  • dr Adrian Lis, publikacja: The Cluster Organization. Analyzing the Development of Cooperative Relationships;
  • dr Mariusz Finkielsztein, publikacja: Boredom and Academic Work.

Główną nagrodę dydaktyczną za rok akademicki 2020/2021 przyznaną przez Katedry Collegium Civitas otrzymała dr Agnieszka Bukowska. Wyróżnieniami docenieni zostali: amb. Grzegorz Dziemidowicz oraz Kamil Wyszkowski. Główną nagrodę dydaktyczną za rok 2020/2021 przyznali także studenci Collegium Civitas – odebrała ją Mariola Wołoszyn, a wyróżnienia otrzymali: Marcin Olkowicz, Łukasz Radzikowski, Weronika Żybura, dr Katarzyna Maniszewska, Monika Wikiera, Grażyna Biskupska, oraz pośmiertnie, dr Krzysztof Liedel.

Nagrodę główną za innowacyjność w roku akademickim 2020/2021 otrzymała Weronika Żybura. Dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia – dla dr Marty Sałkowskiej i Lisy Marie Bochneak.

Nagrodę główną za najlepiej zarządzaną specjalność – Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding przyznano pani Grażynie Skarżyńskiej. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:

  • za zarządzanie specjalnością Cyberbezpieczeństwo – dr Paulina Piasecka,
  • za zarządzanie specjalnością International Security Studies – dr Katarzyna Maniszewska i dr Paulina Piasecka,
  • za zarządzenie specjalnością Kryminologia – dr Paulina Piasecka.

Po raz trzeci w historii Uczelni wręczono „WNUKa” – nagrodę im.  prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, współzałożyciela i wieloletniego rektora Uczelni, przyznawaną osobom i inicjatywom w sposób szczególny zasłużonym dla  Collegium Civitas. Wyróżnieniem uhonorowano za całokształt działalności Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela, a pamiątkową statuetkę odebrała dr Paulina Piasecka, Dyrektor CBnT.

Aktywni i uzdolnieni studenci otrzymali CivitAS-y. W kategorii Organizacje studenckie – za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Uczelni oraz wsparcie inicjatyw studenckich, CivitAS-y otrzymały Maria Jakubik i Alina Palamarchuk.  W kategorii Organizacje studenckie – za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Uczelni oraz wsparcie społeczności studentów zagranicznych, CivitAS-a odebrała Mo Du Thi. W kategorii Inicjatywy studenckie – za działalność na rzecz wsparcia inicjatyw studenckich Uczelni CivitAS-a wręczono Sandrze Dalkowskiej. W kategorii Sport – za godne reprezentowanie Uczelni i osiągnięcia w zawodach sportowych CivitAS-y otrzymały Aleksandra Jeglińska, Katarzyna Wąsek i Dominika Wasilczuk, a w kategorii Inicjatywy artystyczne – za aktywność i duszę artystyczną: Monika Adamska i Ngoc Nguyen Hoang Minh. Przyznano także CivitAS-y w kategorii Nagroda Specjalna. Doceniono działalność na rzecz wspierania studentów Collegium Civitas – nagrodę specjalną otrzymała Karolina Kurek-Suwała, za kreowanie pozytywnej atmosfery do współpracy wśród studentów  nagrodzono Małgorzatę Golak.

 

Podczas Inauguracji wyróżnieni zostali także absolwenci Collegium Civitas, którzy ukończyli studia z oceną celującą. Nagrodzone osoby to:

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku socjologia: Eliza Jezierska, Mo Du Thi, Artur Mazur, Jenny Blake i Agata Łubieńska oraz absolwenci studiów II stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe: Juliia Bystrytska i Przemysław Nozdryn-Płotnicki.

 

Po oficjalnym otwarciu roku akademickiego 2021/2022 przez Rektora Collegium Civitas, prof. Stanisława Mocka, wykład inauguracyjny „Przeszłość i przyszłość buntów młodzieży”, wygłosiła prof. Małgorzata Fidelis z University of Illinois Chicago, członkini Concilium Civitas. Pani profesor podkreślała sprawczość młodych osób w kreowaniu rzeczywistości, kształtowaniu zdarzeń w przeszłości i obecnie. Takie podejście od zawsze wspieramy w Collegium Civitas, dlatego mamy nadzieję, że i w tym roku akademickim nasi studenci będą działać, reagować, i wspólnie z pozostałymi członkami społeczności akademickiej, starać się zmieniać świat.