Powołanie Zespołu ds. pomocy Studentkom i Studentom z Ukrainy

Udostępnij strone

24.02.2022

Aktualizacja:

Od 5 marca zadania realizowane dotychczas przez Zespół ds. pomocy Studentkom i  Studentom z Ukrainy zostały przejęte przez jednostki i działy CC odpowiadające za konkretne formy aktywności, związane ze studentami, kandydatami na studia czy projektami dotyczącymi spraw ukraińskich.

————–

W związku z poranną informacją o napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, decyzją Prorektora ds. studenckich w Collegium Civitas został dziś powołany Zespół ds. pomocy Studentkom i Studentom z Ukrainy.

Zespół składa się z pracowników administracyjnych, wykładowców oraz reprezentantów wspólnoty studenckiej CC.  Jego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji, reagowanie na potrzeby zgłaszane przez Studentki i Studentów Collegium Civitas pochodzenia ukraińskiego oraz realizowanie różnych form wsparcia.

Studentki i studenci mogą skorzystać z pomocy:

  1. finansowej, w tym celu należy skontaktować się indywidualnie z Działem Opłat i Stypendiów CC i złożyć wniosek o zapomogę do Komisji Stypendialnej – stypendia@civitas.edu.pl
  2. psychologicznej, poprzez bezpośredni kontakt z psychologiem współpracującym z Collegium Civitas pod adresem: pomoc.psychologiczna@civitas.edu.pl.
  3. w zakresie ułatwień w procesie dydaktycznym, obejmujących np. przywrócenie terminu egzaminu w zimowej sesji poprawkowej czy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, jeżeli ze względu na sytuację ktoś nie będzie mógł w nich uczestniczyć. Wnioski w tej sprawie należy składać za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

Uczelnia w pełni solidaryzuje się z obywatelami i obywatelkami Ukrainy. Nie ma w nas zgody na przemoc i naruszanie integralności terytorialnej niepodległej Ukrainy. Chcemy, aby nasze Studentki i nasi Studenci wiedzieli, że w tym trudnym czasie mogą liczyć na wsparcie ze strony Collegium Civitas” podkreśla Prorektor ds. studenckich, dr Paweł Maranowski.

Wszelkie pytania i sugestie, dotyczące pracy Zespołu, pojawiających się potrzeb, np. związanych z trudnościami w przyjeździe do Polski, Studentki i Studenci Collegium Civitas mogą zgłaszać na adres mailowy Welcome Point: welcome@civitas.edu.pl.