Pożegnanie dr. Krzysztofa Liedela

Udostępnij strone

18.04.2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu dra Krzysztofa Liedela, naszego drogiego przyjaciela i wieloletniego wykładowcy Collegium Civitas, dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem oraz kierownika Ośrodka Analizy Informacji Collegium Civitas, uznanego eksperta w zakresie bezpieczeństwa, odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla państwa i społeczeństwa.

Dr Krzysztof Liedel był prawnikiem, cenionym ekspertem w zakresie zwalczania terroryzmu międzynarodowego, a także w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i analizy informacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół tematów związanych z przestępczością zorganizowaną, zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu oraz z bezpieczeństwem informacji. Stypendysta programu International Visitor Leadership finansowanego przez rząd USA. Był jednym z ekspertów Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, International Association of Crime Analysts oraz International Association for Counterterrorism & Security Professionals. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dr Krzysztof Liedel był autorem wielu książek, monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu terroryzmu i bezpieczeństwa informacji, takich jak: „Terror w Polsce – analiza wybrana” (2013), „Gliniarz” (2013), „Analiza informacji w działaniu” (2012), „Analiza informacji. Teoria i praktyka” (2012), „Terroryzm bombowy – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z użycia ładunku wybuchowego ”(2012), „Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie” (2011), „Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu ”(2011), „Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012” (2011), „Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego ”(2011), „Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej” (2010), „Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat ”(2010), „Zwalczanie terroryzmu lotniczego” (2010), „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa” (2010), „Terroryzm w medialnym obrazie świata. Administracja, dziennikarze, terroryści w epoce walki informacyjnej” (2010) i „Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem” (2010).

W 2015 roku decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w służbie państwa i społeczeństwa oraz za wybitne osiągnięcia publiczne i naukowe.

Składamy Jego Rodzinie i Przyjaciołom najszczersze kondolencje.

Rektor, Prezydent, Senat, koledzy i studenci Collegium Civitas