Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie

Udostępnij strone

09.02.2022

PKA wydała pozytywną ocenę kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Collegium Civitas!

Polska Komisja Akredytacyjna brała pod uwagę m.in. konstrukcję i realizację programu studiów, sposób przyjmowania na studia oraz metody weryfikacji umiejętności i wiedzy Studentek i Studentów, umiędzynarodowienie oraz aspekt związany ze wspieraniem studentów w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy.

„Jesteśmy dumni z pozytywnej oceny, która została przyznana na kolejne sześć lat.” – mówi prof. Małgorzata Baran, kierowniczka Katedry Zarządzania. „Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest oceną zewnętrzną i całkowicie obiektywną, co daje nam dodatkową motywację do dalszego rozwoju kierunku Zarządzanie. Wiemy, że jesteśmy na właściwej drodze – dbając o wysoką jakość kształcenia, atrakcyjność oferowanych programów oraz innowacyjność metod i narzędzi uczenia, jednocześnie odpowiadamy na wymagania współczesnego rynku” – dodaje prof. Baran.

Na kierunku Zarządzanie Collegium Civitas oferuje różnorodne specjalności, w języku polskim i angielskim oraz dwujęzyczne polsko-angielskie. Na studiach pierwszego stopnia Kandydatki i Kandydaci mają do wyboru m.in.:

W 2021 roku Collegium Civitas, po pozytywnej decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, otworzyło także studia magisterskie na kierunku Zarządzanie.