Prof. Małgorzata Baran współautorką artykułu w „International Entrepreneurship and Management Journal”

Udostępnij strone

18.05.2023

Pod koniec marca w prestiżowym czasopiśmie „International Entrepreneurship and Management Journal” (wyd. Springer) ukazał się artykuł „Work engagement and employee satisfaction in the practice of sustainable human resource management – based on the study of Polish employees” autorstwa Barbary Sypniewskiej, Małgorzaty Baran i Moniki Kłos.

Artykuł oparto na badaniu ilościowym przeprowadzonym na próbie ponad tysiąca pracowników w firmach w Polsce i stanowi on wkład w rozwój badań nad zaangażowaniem w pracę i satysfakcją z pracy w praktyce zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).

Zrównoważone ZZL postrzega pracowników jako bardzo ważny zasób dla organizacji, zwracając jednocześnie uwagę na ich preferencje, potrzeby i perspektywy. Autorki artykułu skupiły się na identyfikacji zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na satysfakcję pracowników, takimi jak: dobrostan w miejscu pracy, rozwój pracowników, utrzymanie pracowników, zaangażowanie w pracę oraz satysfakcja pracowników w kontekście zrównoważonego ZZL w organizacji.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że wyższy poziom retencji, rozwoju i dobrostanu pracowników w miejscu pracy był związany z wyższym poziomem zaangażowania pracujących, co z kolei prowadziło do wyższego poziomu satysfakcji.

Badając wpływ czynników na poziomie indywidualnym na satysfakcję z pracy, autorki wyjaśniły, jakie czynniki powinny zostać zapewnione w miejscu pracy, aby zwiększać zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Dodatkowym elementem artykułu jest zawarty w nim zestaw praktycznych implikacji dla menedżerów wdrażających zrównoważone ZZL w organizacji.

Artykuł jest dostępny bezpłatnie na stronie wydawcy.