Prof. Tomasz Stryjek laureatem Nagrody Honorowej im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Udostępnij strone

08.01.2021

Nagrodę Honorową im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego Kapituła przyznała dr. hab. Tomaszowi Stryjkowi, prof. CC za książkę pt. „Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii”.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest co roku w uznaniu wybitnych osiągnięć autorowi zajmującemu się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

Wręczanie nagrody odbyło się online 11 grudnia 2020 r. Serdecznie gratulujemy!

Prof. Tomasz Stryjek jest historykiem, politologiem, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o polityce. Od 2008 r. wykłada w Collegium Civitas (od 2013 członek Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny). Specjalizuje się w badaniu historii najnowszej i współczesności Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.