Przedstawiciele Collegium Civitas w gronie prelegentów APAIE

Udostępnij strone

18.01.2022

APAIE to prestiżowa międzynarodowa konferencja w obszarze szkolnictwa wyższego gromadząca tysiące uczestników z całego świata. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 27-30 marca w Vancouver i jednocześnie online. W programie znalazły się dwie prezentacje prorektorów Collegium Civitas: dr Katarzyny Maniszewskiej i dr. dr. Rolanda Zarzyckiego. Temat przewodni APAIE 2022 to Brave New Realities for Higher Education in the Asia Pacific Region.

„Cieszymy się, że nasze referaty zostały uwzględnione w programie. W Collegium Civitas dynamicznie rozwijamy umiędzynarodowienie, a obecność na APAIE da nam kolejną platformę do dzielenia się naszymi pomysłami i doświadczeniem w zakresie internacjonalizacji.” – mówi dr Maniszewska, prorektor ds. współpracy z zagranicą.

„Coraz więcej naszych studentów pochodzi z Azji i Pacyfiku, rozwijamy również partnerstwa z uczelniami z regionu. Obecność na APAIE to dla nas logiczna konsekwencja tych działań” – dodaje dr Zarzycki, prorektor ds. akademickich. Dr dr Roland Zarzycki, który posiada dwa tytuły doktora – z dziedziny filozofii oraz matematyki przedstawi podczas APAIE temat „International Education and SDGs in the Light of Transforming Attitudes”.

„Pomimo globalnych wysiłków zmierzających do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w wielu wymiarach nasz rozwój pozostaje niezrównoważony. Liczne raporty próbują ustalić przyczyny tego stanu rzeczy. Badania prowadzone w Polsce wydają się wskazywać, że głównym czynnikiem niewystarczającej mobilizacji proekologicznej jest niedostateczna wiedza. Jednocześnie na poziomie akademickim trwają dyskusje na temat edukacji ekologicznej” – mówi dr Zarzycki. „Biorąc pod uwagę perspektywę globalną, w swojej prezentacji chciałbym wykazać, że to jednak nie wiedza, ale kształtowanie postaw i demontaż fałszywych racjonalizacji stanowią czynniki o kluczowym znaczeniu dla sukcesu szeroko rozumianej zielonej transformacji”. – wyjaśnia dr Zarzycki.

Dr Katarzyna Maniszewska, która jest ekspertem ds. bezpieczeństwa, przedstawi na APAIE 2022 temat „All for Peace. International Learning Communities and SDG-16”.

„W dobie globalizacji pojawiające się zagrożenia promieniują na cały świat. Rola szkolnictwa wyższego jako narzędzia budowania pokoju jest być może ważniejsza niż kiedykolwiek.” –  mówi dr Maniszewska. „Uważam, że edukacja, w tym kompetencja medialna może być kluczowym elementem przeciwdziałania rozwojowi ekstremizmów, uzupełniającym działania siłowe i wywiadowcze. SDG-16 może stanowić jeden ze strategicznych celów dla instytucji szkolnictwa wyższego, a uniwersytety mogą być nieocenionym sojusznikiem ONZ i rządów na całym świecie we wdrażaniu SDG-16.” – dodaje dr Maniszewska.

Collegium Civitas jest jednym z liderów internacjonalizacji z różnorodnymi programami studiów magisterskich i licencjackich w języku angielskim, wykładowcami zagranicznymi i studentami z ok. 70 krajów, licznymi projektami międzynarodowymi i liczbą ponad 100 uczelni partnerskich z całego świata. Collegium Civitas jest członkiem International Association of Universities.

Więcej informacji: https://apaie2022.net