Raport „Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych”

Udostępnij strone

09.07.2020

9 lipca odbyła się premiera online raportu „Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych” przygotowanego przez badaczki i badaczy z Instytutu Socjologii im. E. Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas. Poddali analizie ilościowej ponad 11,5 mln wpisów zawierających słowa-klucze: koronawirus lub covid, które pojawiły się w marcu i kwietniu na polskojęzycznym Facebooku, Twitterze i portalach.
 

 

  • Jaki obraz pandemii jako zbiorowego doświadczenia wyłania się z wpisów w mediach społecznościowych?
  • O czym najchętniej dyskutowaliśmy, a co zeszło na dalszy plan?
  • Czy w obliczu pandemii staliśmy się bardziej racjonalni?

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych”. Kierownikiem projektu był dr Marek Troszyński; w skład zespołu weszły badaczki i badacz z Instytutu Socjologii im. E. Wnuk-Lipińskiego: Jacek Bieliński, Xymena Bukowska, Katarzyna Iwińska, Barbara Markowska, Monika Nowicka, Marta Sałkowska.

 

Algorytm dla socjologa

Na uwagę zasługuje już sam przebieg i metodologia prac nad raportem. Naukowcy połączyli bowiem metody jakościowej analizy treści z analizą ilościową danych językowych, która wykorzystuje narzędzia NLP (Natural Language Processing), w szczególności automatyczne wyznaczanie dominujących tematów dla dużych zbiorów tekstów (topic modeling).

Pierwszą część prac przeprowadzono we współpracy z firmą Sotrender, wykorzystując algorytmy machine learning wyuczone na wcześniej zebranych zbiorach wypowiedzi z polskich mediów społecznościowych. Pozwoliło to wydzielić z ogromnego zbioru danych powtarzające się tematy i słowa-klucze dla każdego z nich.

 

Obszary tematyczne (wyłonione przez topic modeling), które pojawiały się regularnie w zbiorze wypowiedzi, przedstawiono na wykresie poniżej:

 

Podział na dominujące tematy stał się punktem wyjścia dla jakościowej analizy tekstów, refleksji socjologicznej oraz generalizacji wydobytych znaczeń na poziomie poszczególnych zbiorów. Przedmiotem analizy jakościowej, dokonanej przez badaczki i badaczy, były informacje, komentarze, pogłębione lub szczątkowe opinie, inwektywy, polemiki i emocjonalne refleksje, reklamy.

 

„Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencje zdominowały w marcu i kwietniu 2020 polski dyskurs publiczny – oficjalny i nieoficjalny. (…) W warunkach zamknięcia kraju generowanie oraz wymiana informacji, argumentów i emocji w znacznym stopniu przeniosła się do sieci. Zwiększyła się liczba godzin spędzanych w cyberprzestrzeni, zmieniać zaczęła się również społeczna świadomość możliwości i konieczności współistnienia z kulturą internetową i jej dalszego rozwoju. Można to nazwać przyspieszonym kursem dojrzewania do e-życia. Internetowa dyskusja zapełniła się ludźmi reprezentującymi wszystkie pokolenia oraz prawie wszystkie środowiska. W czasach pandemii Internet stał się tym bardziej wyrazistym odbiciem nastrojów i reprezentacji społecznych” – czytamy w raporcie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu:

Raport „Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych”

 

Projekt zrealizowany został ze środków w ramach badań własnych Collegium Civitas.