Rekrutacja na studia podyplomowe w Collegium Civitas – postaw na unikatowość i interdyscyplinarność i… aplikuj!

Udostępnij strone

11.01.2022

Rekrutacja na studia podyplomowe w Collegium Civitas – postaw na unikatowość i interdyscyplinarność i… aplikuj!

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności i otwartości, a nowe kompetencje i praktyczne umiejętności zawsze są wysoko oceniane przez pracodawców. Wiedzę w wybranej dziedzinie można uzupełnić na studiach podyplomowych w Collegium Civitas już podczas najbliższego semestru.

Studia podyplomowe w Collegium Civitas dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, podniesienia kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych, a także nawiązania relacji z przedstawicielami różnych środowisk i poznania rozwiązań z rynku krajowego i międzynarodowego. Uczelnia stawia na unikatowy oraz interdyscyplinarny wymiar programów, opracowywanych we współpracy z cenionymi ekspertami i – jak podkreśla Teresa Wierzbowska, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego w Collegium Civitas – „studia podyplomowe tworzymy dla tych, którzy chcą więcej, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i rozwoju osobistego”. Studia podyplomowe w Collegium Civitas to też przestrzeń dająca możliwość nawiązywania wartościowych kontaktów w środowisku branżowym, a to wszystko za sprawą szerokiej sieci partnerów biznesowych i instytucjonalnych!

W rekrutacji zimowej Uczelnia proponuje aż 7 kierunków studiów podyplomowych z obszarów PSYCHOLOGIA I COACHING, ZARZĄDZANIE I MARKETING oraz tzw. Zielone studia MBA.

Psychologia i Coaching

W obszarze Psychologia i Coaching, Uczelnia oferuje aż pięć kierunków, które łączą w sobie najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu psychologii i coachingu z praktyką i doświadczeniem naszych wykładowców. – mówi Teresa Wierzbowska, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego.

Przy współpracy z Instytutem HAPPYMORE powstały studia Coaching zdrowia, skierowane do osób, które chcą pracować jako coach lub trener zdrowia, coach dietetyczny, ale także do psychologów i psychoterapeutów, którzy w swojej pracy zajmują się profilaktyką i promocją zdrowia. Absolwenci będą umieli wspierać swojego klienta/pacjenta w zdobywaniu pewności siebie, realizowaniu procesu dochodzenia do jego własnych, skutecznych rozwiązań problemów w obszarze zdrowia i żywienia oraz będą potrafili wzmacniać zaangażowanie i motywację do zmiany.

Z kolei Life Coaching Start up, jedyne studia podyplomowe z zakresu Life Coachingu, których program został zaakceptowany przez ICF (Approved Coach Specific Training Hours ACSTH) i jest realizowany we współpracy z Centrum Life Coaching Polska, Uczelnia kieruje do wszystkich osób zdecydowanych pracować jako coach i zainteresowanych uzyskaniem akredytacji ICF. Absolwenci będą mieli możliwość intensywnego rozwoju osobistego, rozwinięcia kompetencji coachingowych oraz zostaną wyposażeni w profesjonalne narzędzia do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia czy równowagi życiowej.

Od ponad 10 lat, również we współpracy z Centrum Life Coaching Polska, w Collegium Civitas jest realizowany kierunek podyplomowy Life Coaching, którego program dedykowany jest osobom przygotowującym się do profesjonalnej roli life coacha i pragnącym rozwijać specjalistyczne umiejętności w tym zakresie. Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji i przekazanie metodologii pracy coacha, zgodnych ze światowymi standardami ICF.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się kierunek Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga. Studia, prowadzone przez praktyków i certyfikowanych trenerów NVC, przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi – nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, psychologów i terapeutów, ale także menadżerów oraz przedstawicieli działów HR. Odpowiednio skonstruowany program zajęć umożliwia uczestnikom przygotowanie się do procesu certyfikacji na trenera NVC, prowadzonego przez światowe The Center for Nonviolent Communication.

Na osoby, które planują zostać doradcą zawodowym, coachem kariery lub chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w obszarze doradztwa zawodowego, czeka kierunek Doradztwo zawodowe i coaching kariery. Studia mają charakter warsztatowy, dzięki wykorzystaniu interaktywnych metod szkolenia prowadzonych przez doświadczonych i odnoszących sukcesy praktyków. Kierunek został objęty patronatem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Zarządzanie i Marketing

W obszarze Zarządzania i marketingu Uczelnia przygotowała trzy kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku i mają za zadanie rozwinąć kluczowe umiejętności osób zarządzających w biznesie, kulturze i oświacie, od zarządzania ludźmi i zasobami, po planowanie strategiczne. Proponowane przez Collegium Civitas studia koncentrują się również na współczesnych problemach zarządzania, pozyskiwania funduszy, dając równocześnie możliwość rozwijania wielu ogólnych umiejętności potrzebnych do efektywnego realizowania celów biznesowych.

Głównym założeniem kierunku Komercjalizacja projektów w kulturze, realizowanego z Fundacją Meakultura, jest dostarczenie narzędzi i inspiracji, dzięki którym pierwotny pomysł na działanie kulturalne stanie się konkurencyjny jakościowo i rynkowo. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby otrzymane narzędzia rozwoju projektów mogły być stosowane w różnych aktywnościach związanych z kulturą.

Najnowsze techniki i narzędzia z zakresu zarządzania można poznać również na kierunku Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku. Studia, objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia HR, w praktyczny sposób pomagają zwiększyć skuteczność zarządzania potencjałem ludzkim, odpowiadając jednocześnie wyzwaniom współczesności.

We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty Uczelnia realizuje Studia podyplomowe Liderów Oświaty, które pomagają dyrektorom i wicedyrektorom szkół spojrzeć z nowej perspektywy na własne przywództwo w szkole i skoncentrować się na procesach efektywnego uczenia się uczniów i nauczania.

Zielone studia MBA

W odpowiedzi na rosnące znaczenie zagadnień klimatycznych i energetycznych w odniesieniu do projektowania polityk poszczególnych państw wspólnoty oraz jednostek samorządu terytorialnego, Collegium Civitas uruchomiło studia podyplomowe MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną. Proponowana tematyka jest nie tylko aktualna, ale i wysoce perspektywiczna, szczególnie w odniesieniu do osób, które będą podejmowały działania zawodowe i społeczne w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu. Partnerem kierunku jest Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

__________________________

Szczegóły dotyczące programów, opłat i zasad przyjęć zamieszczone są na stronie www Collegium Civitas:

Coaching zdrowia

Life Coaching Start up

Life Coaching

Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Komercjalizacja projektów w kulturze

Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku

Studia podyplomowe Liderów Oświaty

MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś!