„Security and Society in the Information Age” – tom 4.

Udostępnij strone

31.01.2022

Zapraszamy do lektury czwartego tomu „Security and Society in the Information Age”, w którym zebrano wyróżniające się prace amerykańskich studentek i studentów – uczestników Szkoły Letniej w Collegium Civitas.

Czwarty tom serii prezentuje prace uczestników powstałe w wyniku stażu w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (CBnT). Praktyki badawcze są częścią programu Szkół Letnich.

Wśród tematów poruszanych w publikacji znalazły się zagadnienia związane z najbardziej aktualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa wraz z rekomendacjami dla decydentów. Młodzi badacze pisali o uwarunkowaniach terroryzmu w Stanach Zjednoczonych i ryzyku radykalizacji w świecie postkoronawirusowym (Luke Odo); przenikaniu się terroryzmu i przestępczości zorganizowanej (Hayley Sawyer); wpływie religii na terroryzm samobójczy (James Bratton); zwalczaniu cyberprzestępczości (Kylie Heitzenrater); wzroście zagrożenia terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych (Jacob Falck) oraz kluczowej roli finansowania w zwalczaniu terroryzmu (Carissa Huntsberger).

Program „Security and Society in the Information Age” jest realizowany w Warszawie wspólnie przez Collegium Civitas i SRAS (USA). Obejmuje on zajęcia prowadzone latem, możliwość studiowania za granicą przez semestr lub rok akademicki oraz program stażowy. Kursy poświęcone są szerokiemu spektrum zagadnień historycznych i związanych z bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez ekspertów akademickich i praktyków. Program skierowany jest do studentek i studentów z USA, którym zależy na aktywności naukowej i podniesieniu swoich kompetencji oraz rozwijaniu kariery akademickiej i zawodowej.

Program praktyk organizowany jest przez Centrum Badań nad Terroryzmem – wiodący think-tank i centrum badawcze Collegium Civitas. Głównymi obszarami jego działalności są badania naukowe, przedsięwzięcia analityczne, jak również edukacja oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem. Badania CBnT koncentrują się wokół szeroko rozumianego terroryzmu międzynarodowego i sposobów jego zwalczania. Podczas praktyk Studentki i Studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz realizują własny projekt badawczy pod opieką mentorów – ekspertów CBnT.

W roku akademickim 2020/2021, ze względu na pandemię, program był realizowany w formule online.

Książka jest dostępna do pobrania w formacie PDF i jest rozpowszechniana na licencji Creative Common – plik do pobrania

Więcej informacji o Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas: https://www.civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/centrum-badan-nad-terroryzmem (wersja polska) oraz https://www.civitas.edu.pl/en/research/terrorism-research-center (wersja angielska)

Więcej o programie Security and Society in the Information Age: www.securityandsociety.org