Socjologia Collegium Civitas zajmuje pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu ELA

Udostępnij strone

25.07.2023

Kierunek socjologia (studia drugiego stopnia) w Collegium Civitas zdobył pierwsze miejsce w najnowszym rankingu ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych), opublikowanym na https://ela.nauka.gov.pl/. Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia również znalazły się na podium, zajmując 3 miejsce.

 

Wynik ten to dla Uczelni powód do dumy, nie tylko z uwagi na fakt, że stanowi on potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, ale przede wszystkim – świadczy o sukcesach naszych absolwentów na rynku pracy.

Ranking ELA to znaczący i wiarygodny system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów polskich uczelni, który dostarcza obiektywnych informacji o ich sytuacji zawodowej po ukończeniu studiów. W badaniu, uwzględniającym różnorodne wskaźniki, Socjologia w Collegium Civitas osiągnęła najwyższy wynik, co oznacza, że nasi absolwenci osiągają znakomite wyniki na rynku pracy. Świadczy to także o ich wysokich kompetencjach, wiedzy i umiejętnościach, które są cenione przez pracodawców różnych branż.

Dr Xymena Bukowska, Kierowniczka Katedry Socjologii Collegium Civitas, podkreśliła, że sukces Uczelni w rankingu ELA jest dowodem na zaangażowanie całego zespołu dydaktyków w zapewnianie wysokiej jakości nauczania oraz stworzenie inspirującej atmosfery akademickiej, sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i społecznemu studentów.

Warto również zaznaczyć, że w najnowszym rankingu ELA, wysoką 2 pozycję, osiągnął kierunek stosunki międzynarodowe. To kolejne potwierdzenie doskonałego poziomu nauczania i wszechstronnego przygotowania studentów do pracy w globalnym środowisku, gdzie zrozumienie relacji międzynarodowych jest niezwykle istotne.

W rankingu uwzględnione zostały także kierunki Dziennikarstwo i Nowe Media oraz Zarządzanie. To dowód na odpowiednie dopasowanie oferty edukacyjnej Collegium Civitas do wymagań rynku. Zaangażowanie Uczelni w rozwijanie potencjału swoich studentów jest już od kilku lat nagradzane sukcesami w rankingu ELA. Nie byłoby to możliwe bez prężnie działającego Akademickiego Biura Karier, które odpowiada za wsparcie studentów oraz absolwentów na rynku pracy – między innymi przez pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych, warsztatów wewnętrznych, targów/giełd pracy, spotkań, webinarów, eventów na temat rynku pracy czy promocję pracodawców wśród studentów i absolwentów.

Ciesząc się z wyniku rankingu, wyrażamy przekonanie, że nasza Uczelnia będzie nadal odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości zawodowej studentów, przygotowując ich do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Podane miejsca dotyczą rankingu poszczególnych kierunków prowadzonych na polskich uczelniach i ukończonych przez absolwentów w 2021 roku.