Stanowisko Collegium Civitas w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

Udostępnij strone

27.08.2020

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności Collegium Civitas: studentów, kadry dydaktycznej i naukowej oraz pracowników administracji, w oparciu o przysługujące ustawowe uprawnienia w zakresie autonomii szkoły wyższej oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa na niej, Rektor Collegium Civitas, zważywszy na obecną, wciąż bardzo poważną sytuację pandemiczną w Polsce i innych krajach, podjął decyzję o prowadzeniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkich zajęć dla studentów studiów I i II stopnia w formie online. Podobne stanowisko dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Collegium Dziecięcego, ale regulacje w tym zakresie będą podejmowane oddzielnymi przepisami uczelnianymi. Utrzymany zostanie także system pracy online pracowników administracyjnych z zapewnieniem sprawnego i efektywnego działania całej Uczelni, jak również jej poszczególnych obszarów i działów.

Biorąc pod uwagę profil i formułę naszej Uczelni, jesteśmy gotowi realizować wszystkie zajęcia online bez uszczerbku dla naszych programów i zajęć oraz zapewnić w tym zakresie najwyższą jakość kształcenia. Nasze działania edukacyjne w formie e-learningu w ostatnim semestrze zostały bardzo wysoko ocenione przez studentów studiujących w języku polskim i angielskim (92% studentów pozytywnie oceniło przejście na kształcenie e-learningowe i zorganizowanie przez Uczelnię tego procesu). W ubiegłym semestrze z powodzeniem odbyło się w tej formule kilkanaście tysięcy zajęć, obron prac dyplomowych, egzaminów i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnej, a nawet w części praktyk studenckich, a także udzielone zostały różnorodne formy wsparcia dla studentów, w tym znacząca pomoc psychologiczna i finansowa. Także obecnie dołożymy wszelkich starań w zakresie sprzętu, narzędzi informatycznych i e-learningowych, szkoleń oraz profesjonalnych porad, aby jeszcze bardziej usprawnić i udoskonalić kształcenie, pracę i komunikację online.

Studenci, którzy kontynuują naukę, ale i ci, którzy dopiero ją rozpoczynają w naszej Uczelni będą mieli dostęp do zajęć i wykładowców niezależnie od miejsca pobytu. Szczególną opieką zostaną objęci studenci I roku, którzy obecnie są rekrutowani i którzy otrzymają pełne wsparcie administracyjne i organizacyjne kierownictwa Uczelni, pracowników działów studenckich i dydaktycznych oraz opiekunów poszczególnych kierunków i specjalności, aby w sposób przyjazny i solidarny zintegrować się w ramach naszej społeczności akademickiej w tych wyjątkowych i nadzwyczajnych okolicznościach. Wobec tych wyzwań nasze Civitas nabiera nowego znaczenia, a dowiedliśmy już, że jesteśmy im w stanie jako wspólnota akademicka z powodzeniem sprostać.

Już dziś zapraszamy 28 września na naszą Inaugurację online nowego roku akademickiego, na której uroczyście powitamy studentów i słuchaczy I roku oraz gości i przyjaciół Collegium Civitas z Polski i całego świata.