Stanowisko w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach I oraz II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Udostępnij strone

17.06.2021

Zespół Rektorski Collegium Civitas podjął decyzję w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Władze Uczelni przeprowadziły szereg analiz i konsultacji, zarówno z przedstawicielami Samorządu Studentów, jak i kadrą dydaktyczną, czego efektem jest opracowanie planu dot. organizacji roku akademickiego 2021/2022 w sposób, który zapewni Studentkom i Studentom wysoką jakości edukacji, prowadzonej w sposób nieprzerwany.

W związku z powyższym informujemy o planie ograniczonego powrotu do zajęć realizowanych w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki od dnia 1 października w formule tzw. wahadłowej – część zajęć odbywać się będzie online, a część offline (stacjonarnie, na terenie Uczelni), przy czym w ciągu jednego dnia będą odbywać się zajęcia tylko w jednej formule. Uczelnia w okresie tym będzie elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację (zacieśnianie lub poluzowywanie reżymu sanitarnego), a jednocześnie ze stosowną otwartością podchodzić będziemy do indywidualnych przypadków i sytuacji, w jakich Państwo w tym czasie się znajdziecie.

Pragniemy zaznaczyć, że decyzja o ograniczonym powrocie do zajęć może ulec zmianie we wrześniu 2021 r. po przeprowadzeniu przez Zespół Rektorski dodatkowej analizy sytuacji epidemicznej w Polsce.

Szczegółowy harmonogram zajęć, z podziałem na zajęcia offline i online, zostanie opublikowany na profilach Studentek i Studentów w Wirtualnej Uczelni na początku września.

Powyższy, wahadłowy sposób prowadzenia zajęć dotyczy semestru zimowego r.a. 2021/2022. O kolejnym semestrze będą Państwo informowani z wyprzedzeniem. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Polsce jesienią, po uruchomieniu formuły wahadłowej, jesteśmy gotowi do ponownego przeniesienia wszystkich zajęć do sfery online – w takim przypadku ustalony dla Państwa na początku semestru plan nie ulegnie zmianie.

Jednocześnie informujemy, że tryb pracy administracji Collegium Civitas do końca sierpnia 2021 r. nie ulegnie zmianom.

Zapraszamy również do śledzenia ukazujących się ogłoszeń i wydawanych zarządzeń Rektora Collegium Civitas oraz bezpośredniego kontaktu w razie, gdyby jakieś kwestie budziły Państwa niepokój lub też gdybyście chcieli Państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.