Strategic Peace & Conflict Studies we współpracy z UNITAR

Udostępnij strone

06.05.2021

Collegium Civitas i Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) połączyły siły, aby zaoferować innowacyjny i interdyscyplinarny program studiów magisterskich w zakresie strategicznych studiów nad pokojem i konfliktami – Strategic Peace & Conflict Studies (SPACS). SPACS opiera się na doświadczeniu i know-how obu instytucji i jest pierwszym tego typu programem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie.

Program nadzorują: Katarzyna A. Przybyła, znana ekspertka w dziedzinie studiów nad pokojem i konfliktami, wykładowczyni Collegium Civitas oraz dr Jon-Hans Coetzer, Team Leader of Online Learning and Education, UNITAR, Division for Peace.

Nie ma lepszego miejsca, by studiować zagadnienia związane z pokojową transformacją niż w Polsce – kolebce Solidarności – jednego z najbardziej znanych w historii ruchów pokojowego protestu, które odniosły sukces. SPACS łączy wiedzę z takich dziedzin jak: stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, prawo międzynarodowe, ekonomia, prawa człowieka, nauki o bezpieczeństwie i inne, aby nie tylko przekazywać kompleksową wiedzę, ale i znajdować rozwiązania problemów XXI wieku. Wyróżnikiem SPACS jest holistyczne i praktyczne podejście, które umożliwia studentom rozwijanie nowych sposobów myślenia o aktualnych globalnych wyzwaniach. Głównym celem jest wykształcenie przyszłych liderów, działających na rzecz pokoju, potrafiących oceniać pozytywne zmiany społeczne i kierować procesami zarówno na poziomie lokalnym, jak i na wysokim szczeblu administracyjnym i politycznym.

Wspólny program studiów to kolejny krok we współpracy Collegium Civitas i UNITAR po podpisaniu w czerwcu 2020 roku porozumienia o współpracy. Partnerzy planują już dalsze inicjatywy, obejmujące m.in. konferencje i krótkie formy kształcenia.

Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR) jest wyspecjalizowaną agencją szkoleniową ONZ. Posiada mandat do rozwijania indywidualnego i instytucjonalnego potencjału w zakresie wdrażania Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przez inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe. W ramach UNITAR  Division for Peace (Wydział na rzecz Pokoju) wspiera (ponowne) tworzenie pokojowych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw (SDG 16) przez umożliwianie osobom i organizacjom wnoszenia znaczącego wkładu w trwały pokój. Dzięki prawie 60-letniemu doświadczeniu, UNITAR dostarcza odpowiadające potrzebom, kreatywne i efektywne rozwiązania edukacyjne, starannie przygotowane dla krajów i społeczności wychodzących z konfliktów i stojących w obliczu konkretnych potrzeb rozwojowych. U podstaw podejścia UNITAR leży specjalna metodologia, która umożliwia tworzenie skutecznych i inspirujących przestrzeni, produktów i usług (online i stacjonarnych) przeznaczonych do prowadzenia nauczania na wysokim poziomie oraz współpracy, a także promuje uczestnictwo, dialog, lokalną własność i rozwój wiedzy w celu uzyskania zrównoważonego wpływu i zmian zachowań.

Collegium Civitas to nowoczesna uczelnia niepubliczna oferująca programy studiów w języku angielskim, polskim i dwujęzyczne: polsko-angielskim na czterech głównych kierunkach: stosunki międzynarodowe, socjologia, zarządzanie i dziennikarstwo oraz nowe media, w tym ponad 20 programów magisterskich i  licencjackie w języku angielskim. Dzięki dużej liczbie międzynarodowych partnerstw i projektów, studentom z blisko 70 krajów oraz szerokiemu zakresowi studiów w języku angielskim, Collegium Civitas jest jednym z liderów internacjonalizacji. Wraz z uruchomieniem wspólnego programu magisterskiego z UNITAR Collegium Civitas kontynuuje międzynarodowy rozwój.

Rekrutacja do SPACS jest otwarta. Dodatkowe informacje i aplikacja: https://www.civitas.edu.pl/en/academic-offer/strategic-peace-and-conflict-studies-ma-full-time-english