Szkoła Letnia „Security and Society” we współpracy UNITAR i Collegium Civitas

Udostępnij strone

25.08.2020

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między Collegium Civitas a Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w czerwcu 2020 r. obie instytucje połączyły siły organizując tegoroczną edycję programu Szkoły Letniej „Security and Society in the Information Age”.

W tym roku Szkoła Letnia, od 6 lat prowadzona przez Collegium Civitas we współpracy z SRAS (USA), w związku z pandemią zrealizowana została w trybie online. 17 uczestników z prestiżowych uczelni amerykańskich i europejskich na przełomie lipca i sierpnia wzięło udział w dwutygodniowym intensywnym kursie oraz stażu badawczym. Program szkoły letniej oferuje szeroki przegląd wyzwań związanych z bezpieczeństwem w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tematów: cyberbezpieczeństwo, terroryzm, zagrożenia hybrydowe, implikacje pandemii COVID-19  i analiza ryzyka. Pod okiem ekspertów z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas uczestnicy pracują obecnie nad własnymi projektami badawczymi, których wyniki zostaną na jesieni 2020 opublikowane w formie książki.

Podczas tegorocznej edycji Szkoły Letniej pośród wykładowców znaleźli się eksperci z Departamentu ds. Pokoju w UNITAR. Temat „Pandemie a bezpieczeństwo narodowe i globalne” został przedstawiony przez dr. Jon-Hansa Coetzera, szefa zespołu ds. szkoleń i edukacji online, natomiast pani Alexandra Severino, koordynator programu online, zaprezentowała temat „Zarządzanie ryzykiem i skutkami pandemii”. Ponadto w ramach Szkoły Letniej UNITAR zorganizował seminarium na temat praworządności w świecie po pandemii z udziałem wybitnych ekspertów: prof. Alberto Zucconiego i prof. Andrea de Guttry.

„Jesteśmy dumni z nawiązania współpracy z Instytutem UNITAR. W Collegium Civitas cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są istotną częścią programów studiów. Naszych studentów postrzegamy jako przyszłych liderów, którzy mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju” – wyjaśniła dr Katarzyna Maniszewska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Collegium Civitas i dyrektor Szkoły Letniej.

„Szkoła Letnia jest świadectwem tego, jak współpraca partnerska między Collegium Civitas i UNITAR może zapewnić wysokiej jakości nieprzerwane doświadczenie edukacyjne dla uczestników z całego świata”. – powiedział dr Jon-Hans Coetzer z UNITAR.

„Collegium Civitas wyprzedza konkurencję, jeśli chodzi o wspieranie osób uczących się w formule otwartej i zdalnej, zwłaszcza podczas trwającej pandemii COVID-19. UNITAR jest prawdziwie dumny z tej partnerskiej współpracy, zwłaszcza że naszym partnerem jest wizjonerska uczelnia, w której w centrum uwagi znajduje się student.” – dodał dr Coetzer.

„Szkoła Letnia będąca naszym pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest wyraźnym przykładem na to, jaką wartość dodaną do programów edukacyjnych wnosi partnerstwo. To niewątpliwie wspaniałe doświadczenie edukacyjne, korzystne nie tylko dla obu naszych instytucji, ale przede wszystkim dla studentów”- zaznaczyła dr Maniszewska.

Collegium Civitas jest pierwszą polską uczelnią, która podpisała porozumienie o współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR). Porozumienie określa zakres przyszłej współpracy, która obejmuje: szkolenia i programy studiów w dziedzinach tematycznych, takich jak zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo międzynarodowe i praworządność.