Trwa konferencja „Three Seas One Opportunity”

Udostępnij strone

18.05.2022

W Zielonej Górze rozpoczęła się dziś konferencja „Three Seas One Opportunity” (3S1O), której partnerem merytorycznym jest Collegium Civitas.

Jeden z paneli dyskusyjnych (TRÓJMORZE A ŚWIAT EUROATLANTYCKI) poprowadzi dr Vanessa Tinker – wykładowczyni Collegium Civitas, która posiada ponad dziesięcioletnie międzynarodowe doświadczenie jako badacz, nauczyciel, instruktor, koordynator i kierownik programów studiów nad pokojem i konfliktami w Azji Mniejszej, na Bałkanach, w Europie Wschodniej i Środkowej. Jest specjalistką w dziedzinie analizy konfliktów międzynarodowych, gender mainstreaming, edukacji pokojowej, budowania pokoju i transformacji konfliktów w kontekstach wrażliwych na konflikt i/lub pokonfliktowych.

Wśród prelegentów znaleźli się absolwenci naszej Uczelni – Jan Wójcik, członek zarządu i ekspert Security For Freedom Foundation oraz Albert Świdziński, dyrektor ds. analiz w Strategy&Future.

Celem konferencji jest debata na temat dynamicznych zmian na świecie, jakie zachodzą m.in. na gruncie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i gospodarczego oraz wynikających z nich wyzwań dla państw Trójmorza. Biorą w niej udział przedstawiciele uczelni wyższych, firm i instytucji międzynarodowych i krajowych. Równolegle do dyskusji panelowych odbywa się Young Experts Day, czyli inicjatywa skierowana do studentów, naukowców i badaczy, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Do wygłoszenia referatów w ramach YED, organizatorzy zaprosili studentów 4 i 5 roku, oraz doktorantów, których zainteresowania i obszar badawczy obejmują kwestie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz kwestii technicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja „Three Seas One Opportunity”, organizowana jest przez Uniwersytet Zielonogórski, miesięcznik „Układ Sił” oraz Collegium Nobilium Opoliense. Partnerami merytorycznymi, poza Collegium Civitas są m.in.: Norweski Uniwersytet Arktyczny UiT, Baltic Security Foundation, Security for Freedom Foundation, Instytut Prawa Wschodniego oraz portal Strategy&Future.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.3s1o.org/ oraz na https://www.facebook.com/ThreeSeasOneOpportunity/ i https://twitter.com/3S1OConference